IHR med enstemmig vedtatt uttalelse om lærerutdanningen på Helgeland

Skrevet av Silje-Tamara Rojas
08.11.2019 18:21 - OPPDATERT 09.11.2019 07:00

INDRE HELGELAND REGIONRÅD: Studenter må få fortsette utdanning uten avbrudd, stillinger for alle ansatte må opprettholdes og på grunn av stor lærermangel må nedbyggingen av Campus Nesna stanses nå.

Indre Helgeland Regionråd (IHR) avholdte i dag regionrådets møte. 

IHR representerer kommunene Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Nesna og Lurøy.  Samtlige kommuner var til stede ved møte, representert ved kommunens ordfører, opposisjonsleder og rådmann.

I en pressemelding presenterer IHR følgende uttalelse angående lærerutdanningen på Helgeland som ble enstemmig vedtatt på regionrådets møte: 

1. På grunn av den store lærermangelen i Nordland, ber Stortinget regjeringa om å stoppe nedbyggingsprosessen ved Campus Nesna med en gang.

2. Studenter som er tatt opp på Nesna, må få fortsette sin utdanning på Nesna uten avbrudd, slik de har krav på.  For å gi studentene et kvalitativt godt tilbud, må stillingene for både undervisningspersonalet og andre ansatte, opprettholdes på Nesna.

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.