Foto: Kristian Rødvand
DEBATT

"Hykleriet er grenseløst!"

Norge har deportert en rekke mennesker til et land i krig, og som er ustabilt og farlig, og har vært blant de strengeste og mest nådeløse i hele Europa på dette, skriver Gunnvald Lindset.


Solidaritet med det afghanske folket! 

Norge må vise solidaritet med det afghanske folket i den akutte krisen de nådeløst har blitt kastet ut i. Det er flere måneder siden ansatte afghanere i forsvaret tryglet regjeringen om å få dem ut av landet før Taliban tok over. Dessverre løp regjeringa fra alt ansvar og ventet til Taliban nå tok kontroll over landet.                                                                                                                                                

Det har gjort evakueringen unødvendig kaotisk, men det er et resultat av en mislykket krig og regjeringas sendrektighet, ikke afghanerne som har vært ansatt i forsvaret og som må flykte. De må få den beskyttelsen de har krav på, og de som har blitt tvangsreturnert må få tilbud om å komme tilbake. Norge har deportert en rekke mennesker til et land i krig, og som er ustabilt og farlig, og har vært blant de strengeste og mest nådeløse i hele Europa på dette.

Krigen har vært fullstendig mislykket, og etterlater seg 170 000 drepte, av dem 47 000 sivile og ti norske soldater, millioner på flukt, kraftig økning i fattigdommen og en eksplosjon i heroineksporten. En gjennomkorrupt statsledelse alliert med brutale krigsherrer, kun holdt oppe av USA og Nato, hadde ingen tillit verken i befolkningen eller i regjeringsstyrkene. Derfor burde ikke Talibans lynraske maktovertakelse være så overraskende.

Krigen ble markedsført med at det skulle bygges opp en velfungerende stat, demokrati og kvinnefrigjøring. Når byggeprosjektet faller sammen som et korthus, demonstrerer det også hva slags feilinformasjon sentrale politikere og toneangivende media har foret offentligheten med. Allerede for fem år siden konkluderte Godal-utvalget med at situasjonen i Afghanistan var «nedslående», og at bare målet om Norges forhold til USA og Nato var nådd.

De partiene som er mest negative til at Norge skal ta sin del av ansvaret for flyktningene, er også de ivrigste i å støtte USAs angrepskriger som jo er hovedårsaken til flyktningestrømmene. Disse politikerne bekymrer seg, med rette, over at Taliban har tatt makten igjen. Men de samme politikerne pleier et nært forhold til et av verdens verste islamist-diktaturer, nemlig Saudi-Arabia. Hykleriet er grenseløst!

Før Talibans maktovertakelse foreslo Rødt på Stortinget en uavhengig gransking av norsk deltakelse i internasjonale operasjoner fra 1991 til i dag, men det ble nedstemt. Lyspunktet var APs støtte til et forslag om at forsvarskommisjonen som skal nedsettes i høst, også gis mandat til å evaluere hva som skjedde da Norge besluttet å gå inn i disse krigene. 

Rødt sin begrunnelse mot krigsdeltakelse i Afghanistan har vært enkel, men prinsipiell: Vi tror ikke det er mulig å innføre demokrati, menneskerettigheter og frigjøre kvinner ved bruk av militærmakt. Skal vi få et skikkelig oppgjør med norsk krigsdeltakelse, trengs det et sterkt Rødt på Stortinget som sier nei når USA hisser til krig.

Gunnvald Lindset, leder i Rødt Vefsn

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.