Foto: Helgelandssykehuset

- Hvorfor i all verden skal det nye Hovedsykehuset på Helgeland legges til Alstenøya?

DEBATT: Vefsn No lagde i 2019 en fødselsstatistikk ved Sandnessjøen Sykehus i de 12 kommunene sør for Korgfjellet, med hovedvekt på Vefsn, Grane og Hattfjelldal årene 2016, 2017 og 2018. Tallene er nå oppdatert også for 2019 og 2020 (merk: Fødestuen ved Helgelandssykehuset Mosjøen ble nedlagt høsten 2016). Problematikken med sykehusplassering for det nye hovedsykehuset på Helgeland er ytterligere forsterket nå, ift. HSYK 2025. 

Hvorfor skal det nye Hovedsykehuset på Helgeland legges til Alstenøya?
Statistikken tilsier mer og mer: Hvorfor skal det nye Hovedsykehuset på Helgeland legges til Alstenøya? Tallenes tale er soleklare: Bunadsgeriljaen, blant mange andre, har på Helgeland utspilt sin rolle ved å helt feilaktig favorisere Alstahaug / Alstenøya som lokalisering. Hovedsykehuset på Helgeland må plasseres så nært Vefsn kommune som overhodet mulig.

Midt mellom Sandnessjøen og Mosjøen, så nært Vefsn som mulig
Vefsn Kommune står alene for over 30% i gjennomsnitt av det totale antall fødsler på Helgeland ved Sandnessjøen Sykehus de siste fem år, økende til 33% både i 2019 og i 2020. Nedenfor følger fødselstallene i prosent av totalen ved Sandnessjøen Sykehus for Vefsn, Grane og Hattfjelldal, de kommunene som «kysten» ønsker å overgi til seg selv. 

Det totale antall fødsler i Vefsn vil være høyere (se statistikk / tabell nedenfor), fordi fødsler også utføres i Rana når fødeavdelingen i Sandnessjøen er stengt (sommerferie osv), og vice versa. Dette vises i tabellen 2018, totalt Sandnessjøen –og Rana Sykehus, totalt 119 fødende tilhørende Vefsn Kommune, hvorav 94 av disse fødslene ved Sandnessjøen Sykehus og dermed 25 ved Rana Sykehus.

Vefsn alene står for over 30% av det totale antall fødsler
Vefsn alene står altså pr. i dag for over 30% av det totale antall fødsler i kommunene sør for Korgfjellet. Det er paradoksalt at man da tar det for gitt at Vefsn skal ha det absolutt dårligste sykehustilbudet i hele Helgelandsregionen, Brønnøysund med DMS inkludert – noe «forstanderne» i Rana og Alstahaug Kommuner virker å mene. 

Fødselstall pr. år for Vefsn, Grane og Hattfjelldal ved Sandnessjøen Sykehus er hovedbase for statistikken, tall for 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020 er oppgitt. Totalt fødselstall for alle 12 kommunene sør for Korgfjellet er gitt i tabellene 2018, totalt Sandnessjøen –og Rana Sykehus og 2020, fødsler ved Sandnessjøen Sykehus. Ytterligere forklaringer over disse to tabellene. 
  
2016: 
250 fødsler totalt ved Sandnessjøen sykehus
Vefsn: 72 = 29%
Hattfjelldal: 4 = 1,6%
Grane: 6 = 2,5%

2017: 
283 fødsler totalt ved Sandnessjøen sykehus
Vefsn: 85 = 30%
Hattfjelldal: 6 = 2,1% 
Grane: 2 = 0,7%

2018: 
316 fødsler totalt ved Sandnessjøen sykehus 
Vefsn: 94 = 30%
Hattfjelldal: 5 = 1,6%
Grane: 12 = 3,8%

2019: 
311 fødsler totalt ved Sandnessjøen sykehus 
Vefsn: 104 = 33%
Hattfjelldal: 7 = 2,3%
Grane: 9 = 2,9%

[annonse]
2020: 
267 fødsler totalt ved Sandnessjøen sykehus 
Vefsn: 89 = 33%
Hattfjelldal: 5 = 1,9%
Grane: 5 = 1,9%

Fødselstall både på sykehusene i Rana og Sandnessjøen tatt med i tabellen 2018, totalt Sandnessjøen –og Rana Sykehus for de 12 kommunene sør for Korgfjellet, sommerstegning ved Sandnessjøen og Rana sykehus tatt i betraktning. Brønnøysund har egen fødestue. Totalt antall fødsler Rana og Hemnes Kommuner er også tatt med her, som eksempler.

Tabellen 2020, fødsler ved Sandnessjøen Sykehus inneholder fødselstall for alle kommunene sør for Korgfjellet (12 stk.). 

2018, totalt Sandnessjøen –og Rana Sykehus  
Rana: 241     
Hemnes: 41       

Vefsn: 119       
Alstahaug: 68   
Leirfjord: 31    
Grane: 13    
Hattfjelldal: 6   
Herøy: 22       
Dønna: 12    
Vega: 11    
Vevelstad: 6      
Træna: 4    
Nesna: 14    
Lurøy: 19    

2020, fødsler ved Sandnessjøen Sykehus   
Vefsn: 89   
Alstahaug: 60
Leirfjord: 20
Grane: 5
Hattfjelldal: 5
Herøy: 19   
Dønna: 5
Vega: 5
Vevelstad: (Tall 2020 forefinnes ikke, innregnet i Brønnøysund)   
Træna: 4 
Nesna: 1
Lurøy: 2

En rettferdig balanse i Sør-Helgelandregionen
2019 –og 2020 tallene taler begge for seg selv, og, med samme konklusjon som over: Hvorfor skal Vefsn diskrimineres totalt mht. lokalisering av nytt hovedsykehus, med 33% av alle fødsler sør for Korgfjellet? I forhold til denne statistikken (i tillegg til alt annet), bør fornuften være med på et logisk stedsvalg både hos HSYK og Helse Nord: 

Hovedsykehuset, i Sandnessjøen og omegn, bør plasseres så nært Vefsn Kommune som overhodet mulig (Tovåsen som en absolutt «lengst bort fra Vefsn»-grense). Dette vil skape en rettferdig balanse i Sør-Helgelandregionen med hensyn til et felles arbeidsmarked, samt fornuft ift. økonomi og bærekraft.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.