Foto: Pål Leknes Hanssen
DEBATT

"Hvordan skal Rødt bidra for den nye industrien med å være imot ny kraft og nytt nett?"

I siste kommunestyremøte kalte jeg Rødts initiativ til uttalelse for populistisk. […] For hvordan skal vi løse framtidens grønne energibehov uten mer kraft? spør Rune Krutå, leder i Vefsn Arbeiderparti.


Vi trenger mer kraft!

Nye industriprosjekter og elektrifisering av samfunnet og transportsektoren vil bidra til større behov for ny kraft i framtiden. For vi skal vel ikke si nei til nye industriprosjekter og arbeidsplasser? Ei heller har vi vel tenkt å si nei til overgangen fra fossil energi til fornybar energi? Vi vet at klima trenger mindre utslipp, noe både fornybar energi og klimavennlig industri bidrar til.

Vi som bor på Helgeland vet hvor viktig tilgang på kraft har vært for å bygge samfunn. Det har historien vist oss med etableringen av industrien vår, det gjentar seg nå når vi ser all den nye industrien som ønsker å etablere seg i regionen.

I siste kommunestyremøte kalte jeg Rødts initiativ til uttalelse for populistisk. Bakgrunnen er at jeg mener den uttalelsen og det engasjementet som de nå viser kun knyttes opp mot folkets frustrasjon i en periode med høye strømpriser. Nå er det velkjent at Rødt er imot det meste når det gjelder kraft. Både bygging av nett, ny kraft og energisamarbeid med resten av Europa.

Det er nettopp dette som blir problemet med en slik uttalelse. Tilgang på kraft, nettkapasitet og behov for ny kraft henger sammen. Man kan ikke bare plukke ut det ene og ikke diskutere de andre forutsetningene. For hvordan skal vi løse framtidens grønne energibehov uten mer kraft? Og hvordan skal vi få brukt denne krafta uten å bygge nett som er godt nok for å gi en stabil leveranse til forbrukeren?

Det er ingen som er uenige i at det må gjøres mottiltak til ekstreme strømprisene vi har sett de siste månedene. I en energinasjon som oss, med overskudd av kraft, skal slike priser ikke forekomme. Men det er viktig at man finner den reelle årsaken til hvorfor situasjonen har oppstått. Vi vet allerede at gasstilførselen i Europa har en sterk medvirkende årsak. Det er viktig at energikommisjonen som Regjeringen har satt ned får gjort en helhetlig analyse av situasjonen. Da også med å se på mulige løsninger for å forhindre slike ekstreme priser i framtiden.

Jeg tar ikke til ordet for at vi må bygge mer overføringskapasitet sørover. Men når vi jubler over nye etableringer i industrien, så må vi også ha med oss at det vil være med å skape behov for mer kraft. Akkurat på samme måte som overgang fra fossile energikilder til fornybare vil skape behov for mer kraft. Det være seg vann, vind, havvind eller solenergi. Samtidig som mer effektiv utnyttelse av den energi vi har blir enda mer viktig. En god utnyttelse av eksisterende kraft vil være med å redusere behovet for nye utbygginger.

I Vefsn alene bruker vi i dag cirka 2,5 % av landets energiproduksjon. I framtiden vil vår kommune ha et energiforbruk som nærmer seg det dobbelte.. Det er veldig mye kraft. Mange er godt klar over hvor mye kraft aluminiumsverket vårt bruker, men alle tenker nok ikke over at de nye etableringene skal bruke bortimot tilsvarende menge kraft.

Jeg er ekstremt stolt av industrien vår. Den vi har i dag er blant den beste i verden i sin bransje. Den nye industrien vil være først ute av sitt slag i landet vårt. De kommer også til å være med å konkurrere om å bli ledende i verden på sine områder.

Så kommer kjernen i energidebatten. Hvordan skal Rødt bidra for den nye industrien med å være imot ny kraft og nytt nett? Vil de ikke bygge mer nett, så må vi bygge ut vesentlig mer kraft nært oss. Vil de ikke bygge ut ny kraft, så må vi bygge mer nett for å importere mer kraft til regionen.

Vefsn Arbeiderparti ønsker at det skal bygges ut mer kraft i regionen. Kraft som skaper viktige arbeidsplasser og bygger samfunn i regionen vår. 


Rune Krutå,

Leder Vefsn Arbeiderparti

–––

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.