Foto: Pål Leknes Hanssen

"Hvor arrogant går det an å bli?"

Skrevet av Kjell Arne Engelsø, nestleder Vefsn Tverrpolitiske parti
04.12.2020 14:22 - OPPDATERT 04.12.2020 17:01

–I det politiske liv florerer det med ulike former for hersketekninkker og nedvurderende ugresspråk, skriver Kjell Arne Engelsø i Vefsn Tverrpolitiske parti.

HERSKETEKNIKKER I POLITIKKEN

-------------------- 

DEBATT: Dette er et innlegg skrevet av ekstern skribent og gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger.        

-------------------- 

I det politiske liv florerer det med ulike former for hersketekninkker og nedvurderende ugresspråk. Som nå i skoledebatten der Rune Krutå fra AP uttrykker at posisjonens skoleforslag er basert på en helhetsvudering og ikke på følelser fra enkeltpersoner. Dette er ikke annet enn et lavmål på argumentasjon. For det første er det faktisk ikke bare enkeltpersoner, men både andre politiske partier samt foreldreutvalg som til sammen representerer en betydelig del av kommunens befolkning. Disse skal da ikke være i stand til å se helheter basert på økonomi, men er tilsynelatende bare styrt av følelser. Hvor arrogant går det an å bli? Og har Rune og Berit tenkt på at de karakteriserer sine velgere på denne måten? Velgere som har gitt dem mandat til å være deres tillitsvalgte?

«Heltetsvurderinger» er en gjenganger i kunsten å tilbakevise andres argumentasjon og logikk som mindreverdig. Det er bare vi som makter å se sammenhenger og skape løsninger basert på en indre logikk som ivaretar alle forhold. Begrepet brukes også svært ofte til å avskjære videre debatt. Fasiten er urokkelig sann.

Skillet mellom rasjonalitet og følelser tror jeg man tatt inn i politikken fra vitenskapen, der den objektive observatør i kontrollerte omgivelser er upåvirket av egne innstillinger til det som forskes på. Dette idealet er nå grundig tilbakevist i flere vitenskapsmiljø.

Hva er det som spilles på i politikken: Er det ikke nettopp følelser som tilhørighet, fellesskap,omsorg,forpliktelser som appelleres til når politikere vil ha sine standpunkt igjennom? Plutselig skal verdier forankret i den alltid tilstedeværende emosjonelle del av oss, være mindre verdt enn den såkalte fornuft ?

Og hvem sin fornuft? Jeg tror det er flere i Vefsn enn de som tilhører AP og SP som kan forholde seg til tall. Som kan legge sammen og trekke fra i en logisk rekkefølge. Og sette summene inn i et helhetsperspektiv. Det burde disse politikerene ha i bakhodet når de kommenterer innspill og meninger som avviker fra deres egne.

[annonse]
Uenighet bør være et sunnnhetstegn i samfunnsdebatten. En god og fruktbar debatt betinger imidlertid gjensidig respekt mellom ulike syn. Og kanskje skulle man stille flere spørsmål underveis til hverandre over grensene?

Kjell Arne Engelsø
nestleder Vefsn Tverrpolitiske parti

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.