Illustrasjonsfoto: Helgelandssykehuset

"Hvis ikke Helse Nord og Helseministeren får skuta på rett kjøl er vi redd Helgelandssykehuset står foran en bemanningskatastrofe"

Skrevet av Trude Paulsen, Espen Bergli, Trine Kaspersen, Anette Nyjordet
08.12.2019 18:47 - OPPDATERT 09.12.2019 06:02

Styret i Helgelandssykehuset har ikke fått dette med seg. Verre er det at foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund også overser sykepleiefaget i sine avgjørelser, skriver Trude Paulsen, Espen Bergli, Trine Kaspersen og Anette Nyjordet.

Hvordan skaffe nok sykepleiere og spesialsykepleiere til Helgelandssykehuset 2025?

Debatten rundt Helgelandssykehuset 2025 har hatt fokus på antall leger og legespesialister ved sykehusenhetene. Samtidig kommer en varslet nasjonal sykepleierkrise.

Sykepleiere er den største faggruppen på et sykehus. I Mo i Rana har man bygd opp et stort fagmiljø av lokale sykepleiere og spesialsykepleiere som ikke lar flytte på seg. Mangelen på sykepleiere i Sandnessjøen og Mosjøen er bekymringsfull. Vi må jobbe for å rekruttere og beholde arbeidskraft i regionen. For å lykkes vil det være avgjørende å vektlegge hvor mengden av sykepleiere og spesialsykepleiere finnes i dag i Helgelandssykehuset.

Vi mener administrerende direktørs innstilling om et større akuttsykehus i Mo i Rana og et akuttsykehus i Sandnessjøen er bærekraftig og gir best kvalitet for fremtiden ut fra et sykepleiefaglig perspektiv.

Vi vil her vise hvilke sykepleierutfordringer Helgelandssykehuset står overfor med ny sykehusstruktur:

  • Riksrevisjonens ”undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene” viste at mange intensivenheter har ansatte uten videreutdanning i intensivsykepleierstillinger. 1/3 av intensivenhetene på landsbasis mangler over 20 % intensivsykepleiere. Undersøkelsen fremskriver et økende behov i fremtiden.
  • Mo i Rana har allerede 80 % intensivsykepleiere.
  • Administrerende direktørs innstilling vil ut fra de foreløpige anslag bety en økning på 21 sykepleiere og 13 spesialsykepleiere i Mo i Rana. For Sandnessjøen en reduksjon på 14 sykepleiere og økning på 9 spesialsykepleiere. Omvendt vil en eventuell «speilvending» bety at antallet sykepleiere i Sandnessjøen må økes med 60 og antall spesialsykepleiere med 54.
  • Et fellessykehus i Mo i Rana vil kreve en økning med 40 sykepleiere og 36 spesialsykepleiere.
  • Et fellessykehus i Sandnessjøen vil kreve en økning med 79 sykepleiere og 77 spesialsykepleiere.
  • Et fellessykehus i Mosjøen vil kreve en økning på 119 sykepleiere og 72 spesialsykepleiere.
  • Mo i Rana har Helgelands eneste sykepleierutdanning som i høst tok opp 80 førsteårsstudenter på heltid ved Campus Helgeland. Samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonen og spesialisthelsetjenesten vil bli vanskelig uten sykehus i Mo i Rana. Nærhet geografisk mellom utdanningssted og sykehus er rekrutterende.
Hvordan er fremtidsutsiktene til 2025? Vi har gått gjennom hjemmeadresse for studentene ved både heltid og deltid for Nord Universitet, Campus Helgeland (inkl. Stokmarknes):

Forskjellene i tilgang på sykepleiere øker altså i fremtiden. Styret i Helgelandssykehuset har ikke fått dette med seg. Verre er det at foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund også overser sykepleiefaget i sine avgjørelser. Hvis ikke Helse Nord og Helseministeren får skuta tilbake på rett kjøl igjen er vi redd Helgelandssykehuset står foran en bemanningskatastrofe som starter i interimsperioden og forverres i fremtiden.

Trude Paulsen, fagutviklingssykepleier, intensiv avdeling Mo i Rana

Espen Bergli, intensivsykepleier med master i klinisk sykepleie, intensiv avdeling Mo i Rana

[annonse]
Trine Kaspersen, master i intensivsykepleie, intensiv avdeling Mo i Rana

Anette Nyjordet, master i intensivsykepleie, intensiv avdeling Mo i Rana

-------

Les også:

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.