Fylkesråd Elin Dahlseng Eide. Foto: Nordland fylkeskommune

Hvilken kompetanse trenger vi i Nordland?

Skrevet av Kjærstin Berntzen
08.06.2021 17:00 - OPPDATERT 09.06.2021 08:50

Hvordan kan vi skape økt aktivitet innen etter- og videreutdanning og livslang læring i Nordland? Hvordan kan vi gjøre arbeids- og næringslivet i fylket vårt klare for framtiden?

Det er to av hovedtemaene som fylkesråd for utdanning og kompetanse Elin Dahlseng Eide ønsker å få innspill på når Kompetanseforum Nordland inviterer til sin aller første årskonferanse. Konferansen arrangeres 10. juni i Bodø, og det er mulig å delta både fysisk og digitalt.

– Endringene i teknologi og samfunn stiller stadig nye krav til omstilling og innovasjon, og det kreves en løpende utvikling av kunnskap og kompetanse for å kunne konkurrere lokalt og globalt. På årets konferanse ønsker vi å tenke høyt sammen deltakerne rundt dette, og ikke minst hvilke kompetansebehov man har i Nordland - nå og i årene framover. Begrepet livslang læring viktig er uten tvil viktig i denne sammenheng, sier Dahlseng Eide.

Hvordan kan vi beholde ungdommen?

I Vefsn har vi opplevd negativ befolkningsvekst de siste ti årene, og de fleste kjenner unge som har flyttet ut for å studere eller jobbe. Mange av dem flytter ikke hjem igjen. 

– Nordland er et eksportfylke for fiske og industriprodukter. Dessverre er for mange av våre ungdommer også blitt en «eksportartikkel», som flytter fra fylket for å skaffe seg jobb og utdanning. En kjempestor utfordring for Nordland er: Hvordan kan vi beholde de unge i fylket vårt og samtidig rekruttere arbeidstakere til et næringsliv i endring. Både kommuner og bedrifter opplever i dag og ikke få tak i folk med rett kompetanse. Skal vi utvikle nordlandssamfunnet videre må vi ta grep om disse utfordringene, og vi må gjøre det sammen! Kompetanseforum Nordland er en bredt sammensatt som kan bidra til den vide samhandlingen som trenges, sier fylkesråden. Hun trekker fram Læreplassgarantien som et konkret eksempel på et tiltak som bidrar til at unge i fylket får realisert sine utdanningsplaner.

Øke kompetansen og forhindring av utenforskap

Kompetanseforum Nordland ble dannet våren 2020, og ledes av fylkesråd Dahlseng Eide. Forumet skal jobbe for en helhetlig og samordnet oppfølging av Nordlands kompetansestrategi. Partene i forumet er NAV, LO, NHO, VOFO som representant for frivilligheten, KS, UiT, Nord universitet, Statsforvalteren i Nordland, Helse Nord og Nordland fylkeskommune.

De overordnede målene for kompetanseforumet er blant annet å øke kompetansen i Nordlands befolkning, bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i de regionale arbeidsmarkedene, samt å styrke samarbeidet mellom arbeidslivet, utdanningssektoren, kunnskaps- og forskningsmiljø og virkemiddelaktører. Et viktig mål er også å inkludere flere i arbeidslivet og hindre utenforskap.

Her finner du mer informasjon om programmet for konferansen og hvordan du kan delta: Direktesendt konferanse: Kompetanse i Nordland - Nå og i framtida

[annonse]

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.