DEBATT

HSYK 2025- Keiserens nye klær?

Den nye løsningen til Helgelandssykehuset ligner veldig på eventyret «keiserens nye klær», mener MDG Vefsn.


HSYK 2025 ble igangsatt med mål om å samle sykehustjenester og fagmiljø på Helgeland i ett miljø. Det etter initiativ fra de 3 største kommunene på Helgeland. Målet var å unngå pasientfeller med en delt struktur. Tanken var god og fikk støtte av flere fagmiljø, men ideen fikk aldri noe samlet politisk enighet og støtte i forhold til plassering av sykehuset.

Den løsningen man landet på ligner veldig på eventyret «keiserens nye klær». Funksjonsdelingen skal bestå og fagmiljø blir ikke større og styrket slik tanken om HSYK 2025 var. Løsningen som er presentert er bort imot samme løsningen som vi har i dag bortsett fra at den gir et dårligere tilbud til pasientene tilhørende Grane, Hattfjelldal og Vefsn. Løsningen er stipulert til å koste vanvittig mye penger, noe som sannsynligvis vil svekke økonomien i foretaket, og det uten at innbyggere på Helgeland vil motta noe styrket og bedre tilbud.

"Keiserens nye klær" er eventyret om keiseren som var så glad i pynt og stas at han skiftet klær hver time. En dag kom to skreddere og lovet å sy de vakreste plagg noen kunne tenke seg. Bedragerne satte opp to vevstoler og lot som om de sydde. Men da hoffet inspiserte, så de ingenting. Er det ikke vakre farger? Spurte bedragerne. Nydelig! Svarte de, for de fryktet at de var dumme. Og keiseren turte heller ikke si mot. Derfor spradet han herlig og stolt nedover byens gater, til jublende rop og store blikk. Helt til den lille gutten steg frem og sa: Han har ikke noe på seg!

«Veverne» i denne saken er Helse Nord, HSYK og foretakseier. De vever og vever og bygger landets «beste» sykehus uten stoff i veven. Til og med så bygger de ett hus på 2 plasser. Slå den, det er ikke mange som klarer den bragden. Bejublende i dette eventyret er politikere som er forblendet av prosessen, og blant annet av hva et «hovedsykehus» skal gi oss av innhold og tilbud.

Klimaavtrykket blir forverret med den foreslåtte løsningen. Det blir flere kjørte kilometer for pasienter som skal til behandling kontra dagens løsning med enheter på 3 plasser. Den foreslåtte løsningen forutsetter å bygge nytt fremfor å bruke eksisterende bygg i Vefsn og Alstahaug. Bygget i Vefsn skårer for øvrig høyt på funksjon og vedlikehold. MDG Vefsn mener at det beste for miljøet er å opprettholde dagens struktur i dagens bygningsmasse. Den tjener formål og funksjon.

Dagens løsning er definitivt den beste for pasientene, den gjør at de aller fleste på Helgeland når et akuttsykehus innenfor den «gyldne time» i tilfelle hjerte/kar problematikk. I motsatt fall vil mange av de som i dag har Mosjøen som akuttsykehus ikke nå sykehus tidsnok i slike tilfeller.

For MDG fremstår den foreslåtte løsningen som «keiserens nye klær» det er vanskelig å se at løsningen vil være samfunnsnyttig, økonomisk bærekraftig og den er heller ikke bærekraftig i forhold til klima og miljø. MDG henstiller til å bruke fjellvettregelen «det er ingen skam å snu» MDG oppfordrer heller til at man styrker ambulansetjenesten på Helgeland det er den som berger liv.

"Til slutt ropte hele folket: - Han har ikke noe på seg! Og det grøsset i keiseren, for han syntes de hadde rett. Men han tenkte som så: Nå må jeg holde ut gjennom hele opptoget. Og så kneiste han med nakken, og holdt hodet enda høyere." 
Prosessen med HSYK ligner veldig på slutten av eventyret, men man må ikke holde ut, man må ikke være arrogant og kneise med nakken. Noen ganger gagner det en faktisk mest å ta til vett og snu i tide!

Miljøpartiet de Grønne Vefsn

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.