Kippermoen idrettssenter. Foto: Pål Leknes Hanssen

Høyre vil ha gratis basseng til alle pensjonister

LESERBREV: Vefsn Høyre tror på styrket folkehelsefokus.

I dag er Vefsn gode på å fremme folkehelse og forebyggende helsearbeide til store deler av befolkningen, men Vefsn Høyre ønsker å gjøre nye grep som gjør denne innsatsen enda bedre!

Vi ønsker å tilby gratis tilgang i Kippermoen Svømmehall hele året for alle pensjonister, for på denne måten bidra til at alle skal ha mulighet og råd til å bruke dette flotte anlegget som har meget god kapasitet med dagens åpningstider og bemanning.

Sammen med enhetens bemanning ønsker vi å fremme bedre muligheter for å holde seg i form hele året for en gruppe innbyggere som virkelig har stor nytte av et slikt tilbud, uten at dette skal koste disse noe annet enn tiltaket med å komme seg til svømmehallen

Allerede i dag har Vefsn Høyres vedtatte forslag om å tilby gratis basseng til lavinntektsfamilier slått godt an, og vi vil også søke om midler i Helsedepartementet for å få undersøkt videre fysiske og psykiske effekter av å gi alle pensjonister gratis tilgang til bassenget.

Det finnes gode tilrettelagte arenaer for å bruke naturen og gå på tur, hvor Mosåsen, Marsøra, Helgelandstrappa, Fjelltrimmen med mange flere muligheter er gode eksempler på at frivillige aktører og Vefsn Kommune samarbeider godt for å bidra til å få folk ut i frisk luft som fremmer både fysisk og psykisk helse.
Men, vi når dessverre ikke alle med disse gode tiltak, og Vefsn Høyre vil nå øke mulighetene for de som dagens alternativer passer for, spesielt på den kalde og mørke tiden av året.

Lykkes vi med dette tiltaket tror vi på at vi får bedre fysisk og psykisk helse hos denne gruppen, det skapes flere møteplasser og flere som er ensomme i sin hverdag kan få en bedre tilværelse med lavere behov for andre helsetjenester på grunn av dette.
Vi ønsker at Vefsn kommune skal være en foregangskommune på dette området, og lykkes vi blir vi en modell for andre kommuner i landet!

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.