Kommunalsjef og beredskapsansvarlig Kristin Hurthi orienterer om korona-tiltakene i Vefsn.

Her er Vefsns korona-tiltak

Skrevet av Roger Marthinsen
04.01.2021 17:03 - OPPDATERT 05.01.2021 19:32

Beredskapsgruppa har tatt beslutninger om hvordan man skal forholde seg til skjerpede korona-tiltak.

Etter regjeringens beslutning om nye tiltak og anbefalinger for å begrense korona-smitten, har Vefsn kommunes beredskapsgruppe i dag besluttet følgende:

Vefsn kommune følger regler og anbefalinger som gjelder for hele landet. Dette omfatter blant annet:

  • Besøksbegrensninger for alle privatpersoner
  • Hevet tiltaksnivå i ungdomsskole og videregående
  • Anbefaling om hjemmekontor
  • Begrensninger i idrett og arrangement
  • Nasjonal skjenkestopp
  • Antallsbegrensninger i butikker med mer.​
– Våre tjenester og tilbud opprettholdes. Alt av administrativt personale vil der det lar seg gjøre, ha hjemmekontor fram til 18. januar, skriver kommunalsjef og beredskapsansvarlig Kristin Hurthi på kommunens hjemmeside. 

– Rådhuset vil fortsette å ha redusert åpningstid. Det vil imidlertid være begrenset antall ansatte tilstede. Vi ber om at besøk avtales på forhånd, sier Hurthi videre.

Her er noen av hovedtrekkene som skal følges i Vefsn de neste to ukene:

Møter skal som hovedregel holdes digitale, unntak er dersom de er av samfunnskritisk karakter må holdes fysisk.

Pårørende er fortsatt velkommen på besøk i sykehjem. Som for enslige hjemmeboende tillates inntil 2 faste pårørende som besøkende til beboere i sykehjem i perioden 04.01-18.01. Begrensningen gjelder ikke for alvorlig syke og døende. 

Tiltaksnivået i ungdomsskolen og videregående skole er hevet til rødt. Elever i ungdomsskolen og videregående må bruke munnbind på skolebussen. Så langt det er mulig anbefales hjemmekontor for alle trinn i grunnskolen når det ikke er undervisning, tilsyn eller andre påkrevde oppgaver.

Kippermoen idrettssenter vil ha noen begrensninger i perioden 04.-18.01:

  • Treningssenter og svømmehall er åpent for publikum.
  • Alle former for organisert innendørsidrett er i perioden avlyst.
  • Gruppetilbud initiert av fysioterapeut, som del av medisinsk behandling, er fortsatt tillatt.​​
[annonse]
– Regjeringen har i tillegg foreslått ekstra tiltak i områder med mye smitte. De ekstra tiltakene er ikke aktuelle i Vefsn med dagens smittesituasjon, sier Kristin Hurthi.

------

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.