Medlemmene i den eksterne referansegruppen. Foto Helgelandssykehuset

Her er gruppa som skal gi sine råd til Nye Helgelandssykehuset

Skrevet av Ann Kristin Kjærnli
17.11.2020 15:54 - OPPDATERT 17.11.2020 17:02

– Jeg er så glad for å kunne presentere medlemmene i den eksterne referansegruppa. De representerer kunnskap, erfaringer og impulser som kan bidra til å løfte Helgelandssykehuset og Helgeland inn i framtida, sier adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir.

I en nyhetsmelding på sine egne hjemmesider presenterer Helgelandssykehuset den  eksterne referansegruppa som skal være et rådgivende organ for administrerende direktør og styringsgruppa i Nye Helgelandssykehuset.

Gruppa skal gi råd og innspill og sørge for at det utarbeides strategier og prinsipper for samarbeid innen tema som samhandling, utdanning, teknologi, næringsliv og så videre. Den eksterne referansegruppa er satt sammen av følgende medlemmer:

Hanne Solheim Hansen, rektor Nord universitet
Tor Ingebrigtsen, professor, Det helsefaglige fakultet, UiT
Siw Moxness, daglig leder for Vigner Olaisen AS og nestleder i styret i NHO Nordland
Arve Ulriksen, adm. dir. Mo Industripark
Amund Peder Teigmo, klinikksjef Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset
Hanne Østerdal, seniorrådgiver Nordland fylkeskommune
Rådmann Børge Toft, Alstahaug kommune
Rådmann Robert Pettersen, Rana kommune
Rådmann Erlend Eriksen, Vefsn kommune

eg håper og tror at dette forumet vil være et friskt pust inn i prosessen, og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Hulda Gunnlaugsdottir.

- Tett samarbeid og samhandling med kommunene er avgjørende for å skape en god og helhetlig helsetjeneste for befolkningen. Helseforetaket og kommunene må sammen planlegge for en helsetjenestene som skal møte framtidas utfordringer med en stadig eldre befolkning kombinert med lavere andel yrkesaktive og økende mangel på helsepersonell, sier Gunnlaugsdottir.

– Vi må tenke smart, og vi må tenke sammen med andre gode krefter som er like opptatt av å utvikle regionen vi bor i som det vi er. Spydspisser fra både næringsliv og universitetssektoren har takket ja til å bli med, og klinikksjefen fra Sámi Klinihkka vil være en stemme for den sørsamiske befolkninga inn i dette arbeidet. Jeg håper og tror at dette forumet vil være et friskt pust inn i prosessen, og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Hulda Gunnlaugsdottir.

Den eksterne referansegruppen skal møtes 3-4 ganger i året. Det første møtet planlegges før jul.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.