Helsetilsynet til Sandnessjøen etter kreftkirurgi-bråket

Skrevet av Ann Kristin Kjærnli
11.09.2020 13:22 - OPPDATERT 11.09.2020 17:01

Helsetilsynet har bestemt seg for å reise til Helgelandssykehuset og foreta et tilsyn etter varsel om kreftkirurgi-sakene ved Sandnessjøen sykehus, melder Aftenposten.

– Vi sender i dag et brev til sykehuset om at Helsetilsynet vil dra på stedlig tilsyn til Sandnessjøen HF. Det er ikke bestemt når tilsynet vil skje, så vi har ikke noen flere kommentarer foreløpig, skriver kommunikasjonssjef Nina Vedholm i Helsetilsynet i en epost til Aftenposten.

Torsdag i forrige uke varslet Helgelandssykehuset selv Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser ved sykehuset. Helsetilsynet har innhentet ytterligere opplysninger om hendelsene som ligger til grunn for varselet. På grunnlag av dette reiser Helsetilsynet nå til Sandnessjøen, melder Aftenposten.

I det ekstraordinære styremøtet i Helse Nord denne uka ble styret orientert om tarmkreftkirurgi-saken ved Helgelandssykehuset. Og i motsetning til i  januar og februar da Helse Nord-styret grep mer eller mindre direkte inn i prosessen, nøyde styret seg denne gangen med å ta saken til orientering.

Det ble orientert om at Helgelandssykehuset, etter anbefaling fra Fylkesmannen i Nordland, har rapportert saken til Helsetilsynet. Helsetilsynet har på sin side bedt om innsyn i all korrespondanse og møtereferater rundt saken, helt tilbake fra januar i år og frem til nå.

Bråket rundt tarmkreftkirurgien startet da det ble kjent at pasienter som er operert ved Sandnessjøen har en dødelighet som er fem ganger høyre enn landsgjennomsnittet 100 dager etter operasjon, for perioden 2016 til 2018.

Dødeligheten ligger på 14,3 prosent mens landsgjennomsnittet er på 3,3 prosent.

Direktør Giske Ursin ved Kreftregisteret har presisert at tallene for Sandnessjøen er små, og at statistikken må tolkes med varsomhet fordi tilfeldigheter kan gi store utslag.

Likevel ba Kreftregisteret sykehuset om å se hva statistikken fra 2016–2018 kunne skyldes.

[annonse]
Under gjennomgangen på det ekstraorinære styremøtet denne uka kom det også frem at det er foreatt 28 tarmkreftoperasjoner ved Helgelandssykehuset – 16 i Mo i Rana og 12 i Sandnessjøen, etter 17. januar og frem til nå. Innenfor denne perioden er det registrert ett dødsfall innenfor 100 dager etter operasjon. Det ble ikke opplyst ved hvilket sykehus denne operasjonen har funnet sted.

Les mer om:

Helgelandssykehuset
Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.