Foto: Kristian Rødvand

Helgeland Sparebank setter ned rentene

Skrevet av Kristian Rødvand
24.03.2020 17:22

Helgeland Sparebank setter ned rentene inntil 0,85 prosentpoeng for å lette situasjonen for helgelendinger og bedrifter som har utfordringer som følge av Koronaviruset. Iverksettelsen av renteendringen skjer allerede i april for eksisterende lån og denne uken for nye lån. 

– Lokalbanken er til og for Helgeland, så i tillegg til å sette ned rentene med inntil 0,85 prosentpoeng på nye lån fra torsdag 26. mars og 29. april på eksisterende, så kan de som trenger det, kontakte oss om avdragsfrihet eller andre tiltak, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard i en pressemelding,

Det er iverksatt tiltak fra regjeringens side for å dempe de økonomiske ringvirkningene av koronaviruset for å trygge jobber og hjelpe bedrifter. I tillegg har Sentralbanksjefen satt ned renten to ganger på under en uke for å veie opp mot de konsekvensene som samfunnet opplever som følge av at mange virksomheter må stenge eller redusere sin aktivitet. Styringsrenten er nå 0,25 prosentpoeng som er historisk lavt i Norge. Helgeland Sparebank setter nå ned rentene på nye lån med inntil 0,85 prosentpoeng med virkning allerede fra torsdag 26. mars. På eksisterende lån iverksettes prisene også raskere enn det som er vanlig, nemlig 29. april.

– Det var viktig å komme med en raskere endring av rentene for å bidra til at folk og næringsliv kan senke skuldrene litt i den spesielle tiden vi er inne i, sier Nordgaard.

I tillegg til rentenedgang tilbyr Lokalbanken avdragsfrihet, tilleggs-kreditter og likviditetslån til bedrifter. Det viktigste er å unngå unødige konkurser og oppsigelser for bedrifter som er akutt rammet av virusutbruddet. Også privatpersoner føler effektene på kroppen og kan også søke om avdragsutsettelse eller søke om andre endringer på sine lån. Det er nå over 1000 permitterte på Helgeland.

– Det kommer til å bli vanskeligere å være både verdensborger og helgelending i tida framover, og de ansatte hos oss jobber alt de har for å bidra til å få spesielt bedrifter greit gjennom denne utfordrende tiden, sier Nordgaard.

Også innskuddsrentene settes ned med inntil 0,80 prosentpoeng, men dette skjer først 2 måneder etter varsel er sendt kundene 1. juni.

– Denne krisen sett med økonomiske øyne handler om at folk ikke lenger konsumerer tjenester og kjøper færre produkter. Reiselivsnæringen er allerede hardt rammet, og her vil trolig effektene bli store også på lang sikt, tror Nordgaard, men som også er glad for at Helgeland ikke er den delen av landet som foreløpig er hardest rammet.

Dersom du har spørsmål i forbindelse med avdragsfrihet eller rentesituasjonen generelt, kan du ta kontakt med din rådgiver i banken, eller ring 75 11 90 00.

[annonse]

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.