Utsikten fra Storveto. Foto: Kjærstin Berntzen

Helgeland reiseliv får én million kroner

Skrevet av Kjærstin Berntzen
08.06.2021 12:08 - OPPDATERT 08.06.2021 17:02

– Vi går nå inn med ytterligere økonomisk støtte slik at deres vertskapsfunksjon sikres framover, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helen Haukland.

– Helgeland reiseliv og de andre destinasjonsselskapene er svært viktige for reiselivs- og opplevelsesnæringen i fylket og har gjennom koronapandemien fått en styrket rolle, sier Haukland.

Bevilgningen gis som en følge av utfordringene reiselivs- og opplevelsesnæringene i Nordland har opplevd som følge av koronapandemien. Næringen har lidd store omsetningstap på grunn av mangelen på gjester. Dette utfordrer destinasjonsselskapenes økonomi, som i stor grad er omsetningsbasert og basert på inntekter fra næringsaktører/medlemmer. Det vises i sakspapirene til at situasjonen fortsatt er uavklart, og at den trolig vil vedvare inn i 2022 og 2023. 

Totalt 5 millioner er satt av 

– Reiselivsnæringen er ei svært viktig næring i Nordland, og destinasjonsselskapene er ankerpunkt når næringen skal bygge seg opp etter pandemien. For å holde aktiviteten oppe i destinasjonsselskapene gjennom pandemien innvilget fylkesrådet i fjor vår et tilskudd på en million kroner til hvert av de fem destinasjonsselskapene, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

– Vi ser at det fremdeles er behov for veiledning og rådgivning til næringsaktører rundt situasjonen, samtidig må det planlegges for en gjenåpnings- og gjenoppbyggingsfase. Derfor bevilger vi også i år en million kroner til fire destinasjonsselskapene i Nordland, Helgeland Reiseliv, Destination Lofoten, Visit Vesterålen og Visit Bodø. En søknad fra Visit Narvik er også under behandling, sier Norvoll.

(Fortsetter under bildet)

Fylkesrådet i Nordland satser tungt på reiselivet og bevilger nå inntil seks millioner kroner på en tiltakspakke for destinasjonsselskapene i fylket i 2021. Fylkesrådet i Nordland. Fra venstre: Svein Eggesvik (Sp), Bent-Joacim Bentzen (Sp), Linda Helen Haukland (KrF), Kirsti Saxi (SV), Elin Dahlseng Eide (Ap), Tomas Norvoll (Ap). Foto: Thor-Wiggo Skille

Fokus på samarbeid og grønne valg

Det ble oppfordret å sende inn søknader som blant annet fokuserte på samarbeid mellom destinasjonsselskapene. Søknader som involverer flere destinasjonsselskap, vil prioriteres. (Forts.)

[annonse]
– En av forutsetningene for bevilgningen er at prosjektene skal legge til rette for vekst i reiselivet post korona og at destinasjonsselskapene samarbeider om ulike prosjekter rettet mot et norsk publikum. Det har blant annet resultert i en felles sommerkampanje som fremmer mulighet for å reise kollektivt. Markedsavdelingene i destinasjonsselskapene skal i samarbeid med Nordland fylkeskommune kjøre kampanje for å fremme kollektivtrafikk for besøkende i sommersesongen, sier Linda Helen Haukland.

– Videre utfordres destinasjonsselskapene til å utvikle en felles identitet og branding av Nordland som reisemål. Dette vil være noe som vil kunne styrke alle parters markedsføring, og bidra til et tydeligere budskap om Nordland som reisemål, avslutter fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.