Helgeland er et kinderegg med tre gode ting

Helgeland har like stort potensial for utvikling av reiseliv som Lofoten, men regionen må profilere seg annerledes.

Firedobling av turismen innen 2035

Reiselivsnæringen på Helgeland har et enormt potensial for utvikling og vekst frem mot 2035, anslår en rapport fra Menon Economics. Om 15 år er omsetningen firedoblet og antallet arbeidsplasser tredoblet. Lokalbanken har åpen dør overfor næringen for å få realisert veksten som kommer.

– Reiselivsnæringen på Helgeland er liten sammenlignet med Lofoten, men vi har holdt samme utviklingstakt de siste 9 årene. Studien viser at vi har like stor potensial som Lofoten, og Lokalbanken er klare for å bidra til å realisere og finansiere både nye og eksisterende aktører i bransjen skriver direktør for bedriftsmarkedet i SpareBank 1 Helgeland i en pressemelding. 

Mulighetsstudie

Menon Economics er et samfunnsøkonomisk analyse- og forskningssenter som særlig fokuserer på næringsutvikling i Norge, og har lang erfaring fra næringsutvikling i Nord-Norge. Denne studien har sammenlignet Helgeland med regionen lengst nord i fylket, Lofoten, Ofoten og Vesterålen. 

Menon legger fram resultatet av en helhetlig mulighetsstudie gjort på oppdrag fra SpareBank 1 Helgeland på Drivkraftkonferansen 25. august i Mo i Rana. Studien tar for seg viktige bransjer på Helgeland, der reiseliv er en av dem. De endelige resultatene av undersøkelsen legges fram på konferansen, men hoveddelen av reiselivs-delen er klare. Direktør for bedriftsmarkedet i SpareBank 1 Helgeland, Bjørn-Tore Brønlund forteller bakgrunnen for at banken har bedt Menon om å utforme denne mulighetsanalysen for Helgelands-regionen der man ser på utviklingen frem til 2035. 

– Studien tar sikte på å se potensiale de viktigste næringene vi har på Helgeland, slik at vi sammen kan jobbe i riktig retning og dermed få størst mulig effekter i hele regionen, sier Bjørn-Tore Brønlund. 

Suksesskriterier

Helgeland har like stort potensial for utvikling av reiseliv som Lofoten, men regionen må profilere seg annerledes, viser studien. Menon har trukket fram fire viktige parameter som det bør jobbes for, hvis spådommene skal slå til: For det første må hele regionen tas i bruk, og overnattingskapasiteten må økes markant, ikke minst på kysten. De må utvikles tydelige og godt sammensatte opplevelsespakker og overnattingskapasiteten må økes markant. Sist men ikke minst må det bli langt enklere å flytte seg rundt i regionen. 

[annonse]
Leo Grünfeld som er forskingsleder i Menon mener Helgeland er et kinderegg med tre gode ting og at det er veien å gå når regionen skal profilere seg: 

– Det første er øyriket med padling, fugleliv, fiske og sjømat, det andre er fjellnatur med isbre, skimuligheter og toppvandring og det tredje er næringsliv med stor opplevelsesinteresse, der turister kan besøke oppdrettsanlegg, prosessindustri og besøke institusjoner som for eksempel Nasjonalbiblioteket og se «live digitalisering», mener Grünfeld. 

 

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.