Digitalisering er fremtiden innen alle kommunenes tjenesteområder, men skal vi lykkes med dette kan vi ikke la kommunegrenser hindre oss, sier Alstahaug-rådmann Børge Toft. Foto: Hedda Hiller

Hele Helgeland samlet om digitalisering

Skrevet av Roger Marthinsen
24.04.2019 09:56

Samtlige 18 kommuner er med på «Digitale Helgeland», som lanseres som tidenes digitaliseringssatsing på Helgeland. Fylkesmannen bidrar med åtte mill. til prosjektet.

18 kommuner på Helgeland går nå sammen om en storstilt satsing på digitalisering. Med på satsingen er Fylkesmannen, som bidrar med skjønnsmidler på et rekordhøyt nivå.

Unik satsing på Helgeland

– At så mange kommuner går sammen om et utviklingsprosjekt som er så avgjørende for utviklingen av Helgeland, må sies å være unikt. Digitalisering er fremtiden innen alle kommunenes tjenesteområder, men skal vi lykkes med dette kan vi ikke la kommunegrenser hindre oss, sier Alstahaug-rådmann Børge Toft i en pressemelding, på vegne de 18 kommunene.

– Vi er veldig glad for at Fylkesmannen tydelig har prioritert denne satsingen og gir kommunene på Helgeland fire millioner kroner i året frem til 2021. Det er et av de største beløpene Fylkesmannen noen gang har gitt til et enkeltprosjekt, sier Toft.

Kvalifiserte personer til krevende jobb

Det er rådmennene i Brønnøy, Alstahaug, Vefsn og Rana kommuner som har initiert prosjektet «Digitale Helgeland», etter oppfordring fra kommunenes ordførere. Bakgrunnen er en felles erkjennelse av at utviklingen på det digitale området går særdeles raskt, og at den digitale kompetansen i Kommune-Norge er veldig varierende.

Neste steg i prosjektet er å engasjere en-to kvalifiserte personer som skal dra i gang og videreføre prosjektet som skissert. Dette er en betydelig jobb som vil bli krevende på mange vis, både for kommunene og dem som skal lede prosjektet.

– Skal Helgeland være en attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion i framtiden, er vi avhengig av å lykkes med denne satsingen, sier Toft.

– Viktig å stå samlet

Alstahaug-rådmannen sier til Rana No at han er svært glad for at hele Helgeland står samlet om et så viktig prosjekt.

– Er det et steg mot et mer samlet Helgeland? 

– Det er viktig at vi står samlet der dette er mulig, og digitalisering er et av de viktigste områdene vi kan stå samlet om nå. Når det er sagt så samarbeider kommunene godt administrativt på flere områder, og da kanskje spesielt de fire regionsentrene. Vi må finne de områdene der vi kan være enige og samarbeide, og så vil det være andre områder der vi nok vil være uenige, sier rådmann Børge Toft.

-----

Disse 18 kommunene deltar

Brønnøy, Alstahaug, Vefsn, Rana, Hemnes, Leirfjord, Sømna, Bindal, Vega, Vevelstad, Herøy, Dønna, Hattfjelldal, Grane, Træna, Rødøy, Lurøy og Nesna.

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.