Foto: Roger Marthinsen

"Gratulerer til politiet i Nordland!"

– Det er få land – om noen – hvor innbyggerne gir uttrykk for slik tillit til politiet som her i Norge.  Dette er fortjent, skriver Nordland Høyes Margunn Ebbesen.

I dag kom Politiets innbyggerundersøkelse for 2020 om tilliten til politiet. 82% av de spurte svarer at de har tillit til politiet. I 2019 svarte 79% at de har tillit til politiet og 77 % i 2018.  

Det er gledelig å se at tilliten til politiet øker – også i Nordland. Tallene viser at 79 % av innbyggerne i Nordland har svært stor eller ganske stor tillit til politiet i 2020, (77% i 2018). 

Det siste året har vist oss hvor viktig det er at samfunnet fungerer i en krisesituasjon, og hvor viktig det er at vi har tillit til hverandre. Politiet har spilt en sentral rolle også i denne krisen slik de har gjort mange ganger før. 

Vi skal ikke langt utenfor Norges grenser før bildet av politiet er et helt annet. Det er få land – om noen – hvor innbyggerne gir uttrykk for slik tillit til politiet som her i Norge.   

Dette er fortjent. Fra min tid i justiskomiteen besøkte jeg ofte politiet rundt i Nordland og vet at politiet legger vekt på en nær og god dialog med innbyggerne, i nærmiljøer og på skoler, med ungdomsdialog og med nettpatruljer. 

Politiet er også en rednings- og beredskapsetat. Det så vi i Gjerdrum 30. desember og i dagene etterpå. Jeg ble utrolig stolt når jeg hørte tilbakemeldingene om ressursene som fant hverandre og ikke minst måten politiet håndterte både selve operasjonen, men ikke minst media på. 

I de siste fem-seks årene har politiet stått midt i en stor og nødvendig reform. Det har jeg forståelse har vært krevende til tider. Når vi nå er ved enden av reformen, er det godt å se at innbyggernes tillit til politiet i 2020 er enda høyere enn ved inngangen til politireformen i 2015. 

Tilliten politiet nyter i Norge kan ikke tas for gitt. Tvert imot må politiet stadig utvikle seg for å ivareta tilliten. Jeg vil gi en honnør til politidirektør Benedikte Bjørnland og ikke minst den jobben som også er gjort av politiets ledelse i Nordland, for arbeidet de gjør med kultur, holdninger og ledelse i politiet. De gode resultatene i denne undersøkelsen er ingen selvfølge. Det vil kreve hardt og målrettet arbeid å fortjene en så høy tillit framover. Jeg er sikker på at politiledelsen vil bidra til dette også fremover. Så igjen: Gratulerer til politiet i Nordland.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.