Illustrasjonsfoto: Unsplash/Pan Xiaozhen

– Gratis barnehage til alle er ikke bare mulig, det behøver ikke engang å være komplisert.

LESERBREV: Over 100.000 barn lever i fattigdom

I over 60 prosent av norske kommuner har antallet fattige barn økt siden 2013 til 2017. Vefsn er ingen unntak. Økningen i vår kommune er på 1,5% på fire år er rett og slett ikke en akseptabel utvikling. I den farta er en av ti barn i Vefsn i en fattig familie innen 2026. Forskjellene øker, og selv om mange grep må tas på Stortinget, kan vi også gjennomføre grep innad i vår egen kommune for å bedre forholdene for barna våre. Jeg vil være så skarp at jeg sier jeg synes det er høyst forstyrrende at blant annet Høyre og FrP nasjonalt ikke ser alvorlighetsgraden av denne utviklingen.

I mitt innlegg «Ingen skal få kake, før alle har fått brød», kan du lese mer om et viktig tiltak i forhold til sosialtrygden jeg ønsker å gjennomføre. Gratis skolemåltid er også et tiltak jeg har skrevet om tidligere. Her vil jeg se på litt flere tiltak, og noen av dem må man også drive påvirkning oppover mot fylkespolitikere og statlige politikere.

Gratis SFO
Jeg ønsker å fremme forslag om at samtlige barnefamilier som kvalifiserer for å motta bostøtte, også skal få gratis barnehage og gratis SFO. En av de største årsakene bak at forslagene om behovsprøvd nedsatt pris i SFO og barnehage har falt tidligere har vært at det koster en del å administrere dette. Ved å innføre bostøtte som målepunkt, vil dette kutte betraktelig i administrasjonskostnader da det er husbanken som i praksis beregner behovet. 

Tilrettelagte arbeidsplasser
Roten til alt vondt er lediggang. Jeg har selv vært arbeidsledig over lengre tid og kjent på hvor negativ innvirkning det hadde på psyken og formen. Det er viktig å ha noe meningsfullt å gjøre. Jeg ønsker at kommunen i større grad skal tilrettelegge for mottak av arbeidsledige til midlertidige jobber mens de søker. Dette kan være rydding langs stier i våre mange nærturområder. Det kan være rydding i Mosjøens gater. Det kan være sosiale støttekontakter for eldre og andre grupper som sliter med ensomhet. Kanskje enkle jobber i rådhuset også kan være aktuelle. Jeg ønsker at Vefsn Kommune i samarbeid med NAV utreder hvordan dette kan gjøres, slik at de det gjelder opplever meningsfullhet i sin hverdag, samtidig som de får en inntekt det er mulig å føre et verdig liv av. Her burde voksne med barn prioriteres, men det er et tiltak for alle som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet. Merk gjerne at jeg tenker at det må ligge en viss frivillighet i en slik løsning når det gjelder de som er utenfor arbeidslivet av psykiske eller somatiske årsaker. Tiltaket er ikke tenkt som tvang, men som en mulighet for de som har et behov for aktiviteten.

Hva må vi påvirke i nasjonal politikk?
Barnefattigdom er et nasjonalt problem, og må derfor også settes lys på i et nasjonalt perspektiv og angripes med nasjonale politiske vedtak. Dette kan være mange ting, men kan være økt barnetrygd, flere arbeidsplasser, økning av tillegg for barn til ufør og for andre mottakere av penger fra NAV. Gratis barnehage til alle er ikke bare mulig, det behøver ikke engang å være komplisert. Ved å fjerne kontantstøtten frigis en del midler til finansiering av dette. Dette gir flere muligheten til å bruke tid på å oppsøke jobb i stedet for å være hjemme med barna hver formiddag. Det er slik sett også et godt tiltak for integrering av våre nye landsmenn. Dette vil skape barnehagekøer en del steder i landet, og vil skape et behov for ventestøtte for familier med barn i kø for barnehageplass. Heldigvis har vi god kapasitet i Vefsn etter bygginga av ny barnehage på Andåsen.

Dette er noen av mine tanker rundt temaet, som jeg tenker er viktige tiltak for å redusere barnefattigdom. Vefsn Arbeiderparti sitt partiprogram for de neste fire årene sier: Arbeiderpartiets mål er et samfunn som fremmer god helse for alle, forebygger sykdom, utjevner sosiale forskjeller og gir alle barn og unge en god start i livet. Disse tankene er noe av mitt bidrag til det målet. For skal man utjevne forskjeller, så er disse forslagene en god start. Som kommune kan vi gå foran som et godt eksempel for andre kommuner, og slik få i gang en nasjonal dugnad for fellesskapet og mot økende forskjeller.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.