Illustrasjonsfoto

"Gladsak: Ingen vindmøller på Øyfjellet"

LESERBREV: Samtlige lokale partier i kommunestyret gikk inn for å bygge vindmøllepark på Øyfjellet/Vesterfjellene i 2014, NVE (Noregs vassdrags- og energidirektorat) ga konsesjon i 2015 og OED (Olje- og energidepartementet) stadfestet konsesjonen i 2016.

Nå påstår mange at det har kommet ny informasjon som gjør at de snur. Hvilken ny informasjon?

Partiene vedtok at det kunne settes opp vindmøller på Øyfjellet. Nå blir det ingen vindmøller på Øyfjellet, bare på Vesterfjellene. Det vil si ca. 3,5 km. fra Varden til nærmeste vindmølle. Det er like langt som fra Varden til Dolstadåsen(panorama). 

Partiene vedtok at det kunne settes opp 112 vindmøller på Øyfjellet/Vesterfjellene. På grunn at den teknologiske utviklingen med mere effektive vindmøller blir det nå bare 73 vindmøller.

Samiske interesser er regulert av NVE i konsesjonen og de blir ivaretatt i henhold til dette. Ingen ny informasjon er kommet på dette området.

Et annet viktig spørsmål er om vi skal elektrifisere Norge og kutte klimautslippene i henhold til Parisavtalen eller skal vi ikke bry oss? Vindkraft på land er faktisk den billigste strømmen vi kan bygge ut nå. Det er billigere enn vannkraft, kullkraft, kjernekraft, gasskraft, osv. Alle andre kraftkilder vil gi høyere strømpriser en vindkraft. Ønsker folk høyere strømpriser for befolkning og industri i Norge?

Vindkraft er ikke mer subsidiert en annen fornybar energi som f.eks. vannkraft, solkraft og bioenergi. Det er de samme grønne sertifikatene som gjelder for alle.

Fjellet blir ikke solgt til utlandet, men de leier grunnen av lokale grunneiere i en gitt periode (lokale inntekter). I tillegg får Vefsn kommune 12-15 mill. i årlig eiendomsskatt. Det bør vel være innlysende for de fleste at uten disse pengene i kommunekassa vil man måtte kutte i de kommunale kostnadene.  Hva vil NEI partiene kutte? Skole, barnehage, eldreomsorg, kultur, idrett, vei, næringsutvikling? Får man mere bolyst i Vefsn av slikt? Får man vekst og utvikling i Vefsn av slikt?

Hvorfor har noen blitt så redd for utenlandske eiere? Klager vi på at utlendingene eier Alcoa, Bilfinger, Biltema, osv? Når norske bedrifter kjøper bedrifter i utlandet så er det jo ingen som klager. Norge og norske bedrifter eier mer i utlandet enn utlendinger eier i Norge.

Prosjektet har faktisk blitt bedre med mindre inngrep og konsekvenser for befolkningen, turister og andre interesser.

Vefsn trenger ett skifte slik at vi får politikkere med kunnskap og forutsetninger for å skape vekst og utvikling i Vefsn.

Unngå kø og forhåndsstem nå. «Finn valglokalet, ta med ID og stem på Vefsn Høyre».