Fylkesråd Knut Petter Torgersen. Foto: Pål Leknes Hanssen

Gir tydelig signal til Stortinget

Skrevet av Pål Leknes Hanssen
21.05.2019 13:04

Fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen (Ap)Susanne ForslandUnder høringen knyttet til kommuneproposisjonen 2020, ga fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen (Ap), tydelige signaler fra Nordland.

– Jeg gir tydelig beskjed om at måten man beregner kostnadene knyttet til de nye oppgavene vi får fra årsskiftet, ikke står i forhold til de faktiske utgiftene. Dette må endres, påpeker fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen.

Er hørt i inntektssystemet
Det har over mange år vært en diskusjon rundt fylkeskommunenes finansieringsmodell. Nå er føringene for inntektssystemet laget, og gir forutsigbarhet for fylkeskommunenes budsjettprosesser.

– Jeg kunne selvsagt fokusert på de elementene vi ikke er fornøyd med. Men vi må være fornøyd med at vi til en viss grad er blitt lyttet til. Modellen tar nå i større grad opp i seg de faktiske kostnadene med å drive en fylkeskommune med en geografi som gir noen andre utfordringer enn eksempelvis på Østlandet, fastslår Torgersen.

Grønt skifte
Fylkesrådet i Nordland har hatt et betydelig fokus på det grønne skiftet. Eksempelvis er det signalisert at alle fergene på fylkesvei 17 skal være null og lavutslipp. I tillegg skal Bodø bli den første helelektriske bussbyen i Norge.

– I Nordland finner du en fjerdedel av alle kollektive ferje- og båtruter i Norge. Når vi legger inn krav om null- og lavutslipp, vil dette gi betydelige utslippskutt - også nasjonalt. Men det grønne skiftet koster betydelig mer enn det Enova klarer å svare ut. Da må Stortinget og regjeringen legge atskillig større tyngde inn, hvis de mener vår grønne satsing har noe for seg, argumenterer Torgersen.

Frie inntekter
Torgersen avslutter høringen i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite med å be komiteen bidra til at fylkeskommunens fri inntekter styrkes.

– Vi ber komiteen bidra til at fylkeskommunenes frie inntekter styrkes. Inntektene må ligge på et nivå som sikrer at fylkeskommunen kan ivareta samfunnsutviklerrollen, et godt tjenestetilbud og en infrastruktur som fremmer miljø, næringsutvikling og bosetting. Tilsvarende må regionalutviklingsmidlene som er betydelig redusert de siste årene, økes eller opprettholdes.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.