Stig Ove Sivertsens bilde ”Meditatio” gir meg en så sterk samtale at jeg kjenner det i hjertet, sier Ada Einmo Jürgensen. Foto: Are Andersen

Galleria skal bidra til gode samtaler

Skrevet av Are Andersen
11.03.2019 19:00 - OPPDATERT 12.03.2019 07:02

– God kunst er som en god samtale; du blir engasjert og tilført nye tanker og ideer, forklarer Ada Einmo Jürgensen i Gallerias kunstneriske råd. Hun står bak forslaget om å velge ”Samtaler” som tema for årets kunstfestival.

– God kunst inneholder nesten alltid flere lag, eller flere samtaler om du vil, sier Ada når vi betrakter Stig Ove Sivertsens akvarell ”Meditatio”, men hun vegrer seg for å avsløre sin samtale:

– For det første vil det bli veldig platt om jeg skal forsøke å sette ord på mine følelser. For det andre vil samtalen være ulik fra dag til dag. Bildet gir meg følelser som selvfølgelig er subjektive med utgangspunkt i den sinnsstemning jeg er i. Følelsene er så sterke at jeg vet bildet vil følge meg resten av dagen. I morgen kan jeg være i en annen stemning, og da kan et nytt lag tre fram i bildet og gi meg en helt annen samtale, sier hun.

Nye refleksjoner
– Mosjøen har en fantastisk kafékultur. Daglig møtes en rekke personer på kafé der diskusjonene i regelen går livlig. Men samtaler vi? Er vi opptatt av å prate sammen for å lytte; utvide egen horisont og tankesett? Ofte er vi nok mer opptatt av å tenke ut vårt tilsvar enn å lytte til samtalepartneren for å finne ut hva hun eller han egentlig mener, og slik foregår de fleste politiske debatter på TV. Ulike kunstformer kan lære oss at det viktigste med samtalen er å lytte og se på den måten at man får nye refleksjoner. Noen ganger må kunsten provosere for å få i gang samtalen. Man behøver ikke like all kunst, men tørre å la seg selv provosere og ”bli forstyrret” - det skaper engasjement og engasjement er bra.

– Mitt fag og kunstneriske uttrykksform er scenekunst. Fra en scene kan du skape mange samtaler gjennom musikk, dans og teater. Ord kan ofte oppleves begrensende. Det er rett og slett vanskelig å finne gode ord for det mangfoldige utvalget av tanker, meninger, problemstillinger og følelser vi alle sitter inne med. Når publikum retter ryggen og lener seg litt framover, kjenner man at formidling og "samtalen" flyter mellom scene og sal. Da har man fått til noe hos hverandre. Da ser vi hverandre. Kunstnerne tar i bruk andre uttrykksformer/’språk’ og på den måten tar de fram mange flere samtaler.

(Saken fortsetter under bildet)

Årets profil er designet av fotograf Sarah Aakerøy.

– Oversett en vits
– I forslaget ditt minner du også om at 2019 er FN/Unesco sitt internasjonale år for urfolksspråk?

– Av og til blir jeg usikker på om folk flest vet at vi på Helgeland bor i kjerneområdet for et av verdens mest utrydningstruede språk, nemlig sørsamisk. Et språk er jo, som kunst, bygd opp i en kultur med sin kontekst og tankesett, og gir oss mangfoldet av tankesett. Og igjen lurer jeg på hvor flinke vi er til å være sammen i dialogen, altså samtale i et oppriktig ønske om å forstå hverandres hverdag og kultur. Forstår vi hverandre i en videre betydning enn å høre på ordene? En god øvelse er å oversette en vits til engelsk på en slik måte at engelskmenn med sin bakgrunn og kultur forstår poenget. Veldig ofte vil vi erfare at ord kan oppleves som begrensning, eller endog stengsel, når vi skal samtale på tvers av kulturer og språk. Det er da ulike kunstformer kan hjelpe oss.

– Jeg er ikke i tvil om at Galleria i alle år har bidratt til å berike samtalene våre. Men vi er kanskje ikke bestandig klar over hvordan kunsten griper oss og setter i gang både indre og ytre samtaler. Det håper jeg at vi kan bli litt mer bevisst i løpet av 2019-festivalen, sier Ada Einmo Jürgensen.

 

Kunstfestivalen 

  • Galleria Kunstfestival, også kalt Norges lengste kunstgalleri og beskrevet som kunst uten filter, ble første gang arrangert i Mosjøen i 2006. Siden har det vært ett av sommerens høydepunkt i byen der glade amatører har fått vist seg fram i samme miljø som profesjonelle og meritterte kunstnere. Etter hvert har profilen endret seg noe, slik at det nå er flere inviterte kunstnere som deltar. 
  • Fra 2018 ble Galleria organisert som et aksjeselskap der ideelle organisasjoner i tilknytning til Sjøgata-miljøet står som eiere. I 2019 er paraplyorganisasjonen Festpillene Helgeland under etablering, der Galleria sammen med ByfestVeko og Toppen-kurset har som mål å gi et bredt og variert tilbud preget av høy kvalitet innenfor musikk, visuell kunst og scenekunst. Vefsn kommune, Sparebank 1 Nord-Norge og Helgeland Sparebank er sentrale støttespillere.
  • Stillingen som festspillsjef er utlyst med søknadsfrist 31. mars.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.