Kari Anne Bøkestad Andreassen, leder i fylkesvalgstyret i Nordland. Foto: Nordland fylkeskommune

Fylkesvalgstyret har godkjent valget, men ikke uten anmerkninger

Det er funnet mindre feil i opptellingen i stemmegivninger i åtte kommuner i Nordland.

Fylkesvalgstyret i Nordland har godkjent gjennomføringen av Stortingsvalget 2021 i Nordland, informerer fylket om i en pressemelding. Samtidig har de sendt anmerkninger til Valgdirektoratet med forslag på endringer i hvordan fremtidige valg gjennomføres.

– Dermed har vi formelt slått fast at fra Nordland har Arbeiderpartiet fått tre representanter og Senterpartiet to representanter på Stortinget i kommende periode. Fremskrittspartiet, Høyre og Sosialistisk Venstreparti får én representant hver. Utjevningsmandater fordeles av riksvalgstyret etter at alle fylkeskommuner har foretatt valgoppgjør. Det ser ut til at Rødt Nordland fikk det siste utjevningsmandatet, forklarer leder i fylkesvalgstyret, Kari Anne Bøkestad Andreassen.

Kan unngå usikkerhet

Andreassen påpeker at usikkerheten rundt hvilket parti som skulle få utjevningsmandatet i Nordland, delvis har vært skapt gjennom noe upresise meldinger fra de store mediehusene. Fylkesvalgstyret ber derfor Valgdirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet sørge for at informasjon om de ulike fasene i opptellingen blir gjort bedre kjent.

– Det må ikke bli sådd tvil om at opptellingen i kommunene blir gjort etter gjeldende lover og regelverk. Når de store mediehusene rapporterer at 100 % av stemmene er talt opp i løpet av valgdagen er det misvisende. Kommunene kan ikke ferdigstille sin telling før kl.17.00 dagen etter valgdagen. For Nordland hadde denne kategorien stemmesedler stor påvirkning på fordelingen av mandater, som ble endret da de siste stemmesedlene var talt opp, påpeker Andreassen.

Noen små feil

Det er funnet mindre feil i opptellingen i stemmegivninger i åtte kommuner i Nordland.

– I Steigen kommune ble det eksempelvis avdekket et noe større avvik, der 34 stemmesedler er telt og registrert to ganger. I samarbeid med kommunen og valgdirektoratet er feilen avdekket. Fylkeskommunens telling er korrekt og feilen er korrigert. Og det er viktig å presisere at ingen av feilene som er funnet har hatt betydning for valgoppgjøret i Nordland, påpeker Andreassen.

Manglende stempel

Den største årsaken til at en stemmeseddel blir forkastet, skyldes manglende godkjent stempel. Fylkesvalgstyret oppfordrer derfor Valgdirektoratet til å se på rutinene vedrørende dette.

– Årsaken til manglende stempel kan blant annet være fordi velgeren legger en stemmeseddel utenpå den seddelen man egentlig ønsker å avgi. Konsekvensen er at bare den ytterste stemmeseddelen blir stemplet, og den innerste vil bli forkastet, forklarer Andreassen.

Endring til besvær

Andreassen anmerker også at muligheten for å gjøre endringer på stemmeseddelen bør være lik i kommunestyre-, fylkestings-, og stortingsvalg.

[annonse]
– En stor del av endringene var ikke i samsvar med rettledningen for hvordan man går fram for å endre på stemmeseddelen, og vil derfor ikke være gjeldende. En stor del av endringene tilsvarer endringer som velgeren kan gjøre ved kommunevalg, ved at man setter kryss for å indikere en personstemme. Ved Stortingsvalg kan velgeren endre rekkefølge ved å renummerere kandidatene. Det er tydelig at ordningen ved Stortingsvalg med renummerering av kandidater ikke forstås av mange stemmegivere, avslutter fylkesvalgstyrets leder, Kari Anne Bøkestad Andreassen.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.