Fylkestinget peker på Mosjøen og resten av Helgeland som bekymringsveridg med den dårlige økonomiske situasjonen i Helse Nord. Foto: Susanne Forsland

Fylkestinget spesielt bekymret for sykehustilbudet på Helgeland

Den vanskelige økonomiske situasjonen Helse Nord RHF står i bekymrer fylkestinget. Spesielt er uroen stor for sykehustilbudet til befolkningen på Helgeland, skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.


Den vanskelige økonomiske situasjonen Helse Nord RHF står i bekymrer fylkestinget. Spesielt er uroen stor for sykehustilbudet til befolkningen på Helgeland. Det er nå full enighet i fylkestinget om at det må etableres en tettere dialog med det regionale helseforetaket for å følge opp utfordringene.

– Den vanskelige økonomiske situasjonen i Helse Nord RHF skaper usikkerhet om fremtidige investeringer og utvikling av sykehusene våre. Jeg er spesielt bekymret for utviklingen av Helgelandsykehuset 2025, sier Svein Øien Eggesvik, nestleder i fylkesrådet i Nordland.

Han påpeker at det er viktig at dagens organisering blir opprettholdt fram til ny sykehusstruktur på Helgeland er på plass, og får støtte fra Arbeiderpartiets gruppeleder i fylkestinget, Odd Arnold Skogsholm.

– Ingen av dagens funksjoner kan legges ned eller flyttes før investeringene i nye bygg er på plass, og bemanningen sikret. Andre alternativer vil ikke gi befolkningen på Helgeland forutsigbare og gode nok sykehustjenester, konstaterer Skogsholm.

Støttes av enstemmig fylkesting

– Med sakene vi har sett den siste tida, som viser at pasienter i Nord-Norge i altfor mange sammenhenger får et dårligere tilbud enn lenger sør i landet, er dette ekstra alvorlig, sier gruppeleder for Høyre i fylkestinget, Beate Bø Nilsen. Hun, Skogsholm og Eggesvik har et enstemmig fylkesting i ryggen i denne saken. Nå skal dermed fylkesrådet følge opp dialogen med Helse Nord, slik at helgelendingene fremdeles skal være sikret gode sykehustjenester.

Fylkestinget er samstemt i bekymringen for sykehusene våre. Foto: Trond Erlend Willassen

Dårlig økonomi får konsekvenser

I 2019 understreket Nordland fylkesting hvor viktig det er at helgelandsregionen i framtida må ha både et akuttsykehus i Mo i Rana og et hovedsykehus i Sandnessjøen. Dette ble også løsningen som styret i Helse Nord og den daværende helseministeren landet på. Nå er de tre fylkespolitikerne bekymret for hva som kan skje som følge av den dårlige økonomien i helseforetaket.

– Økonomien der er utfordrende i kjølvannetav pandemien. Når nye, større investeringer ikke blir iverksatt, og lånesøknader til nye byggeprosjekter blir utsatt, er det stor grunn til bekymring, mener Skogsholm.

Helse Nord må svare ut usikkerhet

De tre peker på at tiltakene i Helse Nord har umiddelbare konsekvenser for de prosjektene som ligger nærmest realisering: Nye Helgelandssykehuset og psykiatrisk sykehus i Tromsø.

– Utsetting av begge disse prosjektene er uheldig. Prosessen med Nye Helgelandssykehuset har allerede pågått lenge og skapt stor usikkerhet for befolkningen på Helgeland. Spesielt er det stilt spørsmål ved akuttberedskapen i den nye strukturen. Denne usikkerheten er det Helse Nord sitt ansvar å svare ut, mener Eggesvik, som nå vil ta initiativet til å holde en enda tettere dialog med Helse Nord.

– Vi snakker om Nord-Norges største arbeidsgiver. Enhver beslutning som Helse Nord tar vil ha konsekvenser for utviklingen og attraktiviteten til lokalsamfunn i landsdelen. Det er en forutsetning at Helse Nord evner å sikre et likeverdig helsetilbud i hele landsdelen. Da er vår anbefaling tydelig: Nye Helgelandssykehuset først, konkluderer Nilsen.

_____

Vedtakspunktene som ble enstemmig vedtatt i Nordland fylkesting onsdag 19.10.:

1. Nordland fylkesting beklager sterkt den vanskelige økonomiske situasjonen i Helse Nord RHF. Dette skaper usikkerhet om fremtidige investeringer og utvikling av sykehusene våre.

2. Nordland fylkesting er bekymret for utviklingen av «Helgelandssykehuset 2025». For å sikre befolkningen på Helgeland forutsigbare og gode sykehustjenester er det viktig at dagens organisering fortsetter inntil ny sykehusstruktur på Helgeland er på plass, med de forutsatte investeringene. Det betyr at ingen av dagens funksjoner legges ned/flyttes før de bygningsmessige investeringene er fullført.

3. Nordland fylkesting ber Fylkesrådet følge opp dialogen med Helse Nord RHF/Helgelandsykehuset, slik at befolkningen på Helgeland er sikret kvalitetsmessige gode sykehustjenester.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.