Fylkesleder i SV, Christian Torset. Foto: Pål Leknes Hanssen

Fylkestinget: – Alle barna må få barnetrygd

Skrevet av Redaksjonen
20.06.2019 11:06

Fylkestinget vedtok onsdag en uttalelse som sier at barnetrygd ikke bør regnes som inntekt ved beregning av sosialstønad.

I mange kommuner beregnes sosialstønad på en slik at barn i slike familier i praksis ikke får utbetalt barnetrygd. Dette er lovlig i henhold til sosialtjenesteloven, men Nordland SV, som fremmet uttalelsen, mener dette bør endres. Christian Torset, fylkesleder i SV kommenterer saken:

– Barnetrygd er en universell ytelse som alle får utbetalt, uansett hvor rike de er, og formålet er å bidra til å dekke utgifter til forsørgelse av barn. Da er det komplett hårreisende at de som trenger det mest skal miste barnetrygda. Skal ikke barn i lavinntekstfamilier også sikres?

Torset er glad for fylkestingets støtte, og viser til at stadig flere kommuner nå endrer på dette, etter at saken har fått offentlig oppmerksomhet.

– Alt tyder på at praksisen ikke tåler dagens lys. Forskning har vist at en oppvekst i vedvarende lavinntektsfamiler gir virkninger også i voksen alder. Barna opplever isolasjon, skam og utestenging som setter spor for livet, og tilvennes dessuten en tilværelse på siden av samfunnet. Det er godt kjent, og konfrontert med dette er det vanskelig å holde på praksisen.

Antallet barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt har økt kraftig siden 2011, og er nå oppe i 106 000. I mange av disse familiene er det i perioder behov for ekstra støtte i form av sosialstønad. SVs fylkesleder sier dette gjør vedtaket ekstra viktig.

– Barndommen er den tida man lærer seg hvordan verden fungerer. Da er det ikke riktig å vise noen unger at de er mindre verdt enn andre fordi foreldrene er fattige. Han avslutter med en bønn til kommunene i Nordland om å endre praksis.

– Gi alle ungene barnetrygd! Barna er fremtiden, og må ikke bli skadelidende for å balansere kommunale budsjett.
 

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.