Fylkesråd Kirsti Saxi. Foto: vefSusanne Forsland

Fylkeskommunen utdanner YAM-instruktører etter prøverunde i Mosjøen

Etter prøverunde i Mosjøen med ny undervisning i mental helse, starter nå arbeidet med å utdanne instruktører.

Fylkeskommunen har i samarbeid med Mosjøen videregående skole prøvd ut YAM-programmet for første gang i landet på videregående nivå, hvor de har hatt et universelt kunnskapsbasert psykiskhelsefremmende og selvmordsforebyggende program for ungdom.

YAM gir ungdom en plattform for diskusjon og åpenhet rundt psykisk helse. Programmet gir en praktisk og ikke-dømmende tilnærming til hverdagslige problemer som ungdom møter i skolen og på andre arenaer. Undervisningen er interaktiv med elevmedvirkning, forelesninger, rollespill, skriftlig materiell og diskusjoner.

Fylkesråd Kirsti Saxi bevilger 220 000 kroner til utdanning av instruktører til YAM-programmet, som skal motvirke psykisk uhelse blant ungdom.

- Det å skape gode oppvekstsvilkår og rammer for barn og unges oppvekst og utvikling er en av de viktigste samfunnsoppgavene vi har, sier Saxi.

Erfaringene fra Mosjøen er svært positive, og nå vil fylket i samarbeid med Mental Helse og Vefsn kommune utdanne kommunale instruktører tilknyttet skolehelsetjenesten, for å legge til rette for at flere unge i Nordland kan få ta del i YAM-programmet.

- YAM støtter opp om arbeidet fylkeskommunen har igangsatt for å forebygge utstøting og utenforskap og økt livskvalitet blant de unge. Programmets mål er blant annet å forebygge ensomhet og utenforskap, samt gi hver enkelt ungdom verktøy til å mestre eget liv, avslutter Saxi.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.