FrP foreslår å etablere fødestue og DMS i Brønnøysund og i Rana, samt et stort akuttsykehus sør for Korgfjellet.

Skrevet av Åshild Bruun-Gundersen, Jan Steinar Engeli Johansen
11.12.2019 08:38 - OPPDATERT 11.12.2019 13:01

Et samlet stort akuttsykehus sør for Korgfjellet vil sikre beredskap innen kirurgi og medisin. Det er særlig viktig for de som blir utsatt alvorlige for traume og kompliserte sykdomsbilder, som i dag er kasteballer mellom sykehusene, sier Åshild Bruun-Gundersen, leder av FrPs helsefraksjon.

Helgeland sykehus

I dag legger Helse Nord frem sin innstilling sykehusstrukturen på Helgeland. FrPs helsefraksjon var på Helgeland i forrige uke, på møter med alle tre sykehusene for å få innspill til ny sykehusstruktur. FrPs helsefraksjon har konkludert:

Frps Helsefraksjon anbefaler et stort sykehus sør for Korgfjellet, samt fødestue og DMS i Brønnøysund og i Rana.

-          Alle på Helgeland var tydelig på er at ett felles sykehus vil være best, men uenig i lokasjon. Et samlet ordførerkollegium sør på Helgeland har bedt oss lytte til fagmiljøene som slår fast at ett stort akuttsykehus i regionen vil gi bedre kvalitet og robusthet på Helgeland over tid. Første gang Fylkestinget vedtok en samlokalisering av et sykehus er over tjue år siden. Og debatten har rast i mange tiår. Nå må vi politikere vise handlekraft og fatte et vedtak som sikrer tryggheten og tilbudet til alle på Helgeland, sier Jan Steinar Engeli Johansen, helsepolitiker i FrP.

-          Denne løsningen vil gi en trygg, pålitelig og nødvendig pasientbehandling for hele Helgelands befolkning. Et samlet stort akuttsykehus sør for Korgfjellet vil sikre beredskap innen kirurgi og medisin. Det er særlig viktig for de som blir utsatt alvorlige for traume og kompliserte sykdomsbilder, som i dag er kasteballer mellom sykehusene, sier Åshild Bruun-Gundersen, leder av FrPs helsefraksjon.

-          I dag er dessverre befolkningen på Helgeland kasteballer mellom tre ulike sykehus med tre forskjellige behandlingstilbud.  Et eksempel på det er en pasient fra Sandessjøen som får påvist nyrestein. Han må sendes til sykehuset i Mosjøen for behandling. Skulle den samme pasienten falle og få hoftebrudd må vedkommende reise til Mo i Rana for operasjon. Til slutt blir pasienten sendt til Sømna for rehabilitering. Da har man sendt pasienten rundt i hele regionen, fordi tjenestene er så spredt, sier Bruun-Gundersen.

-          FrP foreslår å etablere fødestue og DMS i Brønnøysund og i Rana, samt et stort akuttsykehus sør for Korgfjellet. Dette vil i sum sikre bedre oppfølging av mor og barn. For å sikre fødetilbudet også for risikosvangerskap, foreslår vi at det samles i et stort sykehus med all akuttberedskap, sier Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i FrP.

 

 

[annonse]

Les mer om:

Helgelandssykehuset
Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.