Frøken Skjolds Hotel går over til en driftsform med automatisert inn og utsjekk.

Skrevet av Kristian Rødvand
06.02.2020 18:26 - OPPDATERT 07.02.2020 11:02

Etter innspill og ønsker fra våre gjester vil Frøken Skjolds Hotel i tiden fremover tilpasse sin driftsform. 

Den prisprofil og servicegrad som Frøken Skjolds Hotel har tilbudt sine gjester siden åpningen i mai 2019 har i for stor grad lignet på andre fullservicehoteller i byen. 

Hotelldirektør Ellen Løvold Strand forteller: Våre gjester har gitt uttrykk for at de ønsker seg et enklere produkt. Vi har valgt å lytte til våre kunder. 

For å møte nevnte prisprofil vil hotellet gå over til en driftsform med automatisert inn og utsjekk. Resepsjonen vil ikke være betjent slik den er i dag. Driftsendringen vil senke bedriftens kostnadsnivå betraktelig, noe som selvsagt vil gjenspeiles i våre overnattingspriser. Det tror vi vil være velkomment. 

Vi ser mange hoteller beveger seg i en retning av resepsjonsfri drift. Dette er også en innarbeidet driftsform for flere aktører her i Vefsn, og slikt sett noe som vårt kundegrunnlag er vant til. Våre boende gjester vil fortsatt få tilbud om frokost og hotellets møte og konferanserom vil også i fremtiden være tilgjengelig for møtevirksomhet. 

Frøken Skjolds Hotel arbeider for at få eller ingen ansatte vil rammes av denne tilpasningen og at så mye ressurser som mulig flyttes over til konsernets øvrige drift.  Hotellets avtale med HIAS om arbeidstrening vil videreføres, dog i en noe tilpasset form forteller Ellen Løvold Strand.

Frøken Skjolds Hotel vil fortsatt være medlem av NHO Reiseliv og våre gjester og samarbeidspartnere kan således være trygge på at våre ansatte har arbeidsvilkår i tråd med gjeldende tariffavtale. 

 


Med vennlig hilsen 

[annonse]
Ellen Løvold Strand 

Hotelldirektør – Frøken Skjolds Hotel

 


Eventuelle spørsmål kan rettes til 

Ellen Løvold Strand, [email protected], 95100657

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.