Ordfører i Vefsn, Berit Hundåla. Foto: Hedda Hiller

–⁠ Frivilligheten –⁠ et viktig tannhjul i samfunnsmaskineriet

DEBATT: – Hvem er frivilligheten? spør Anne Sand, Odd Arne Andreassen og Berit Hundåla i Nordland Senterparti.


Frivilligheten er et stort og bredt mangfold av mennesker som gir av sin egen tid og arbeidskapasitet for å stille opp for andre og samfunnet omkring seg. Innsatsen kan bestå av alt fra små grep som skaper trivsel i lokalsamfunnet til å bidra til gjennomføring av små og store arrangementer, som konserter, fotballkamper eller festivaler.

Frivillig arbeid er helt avgjørende i lokalsamfunnene rundt om i landet. Det skaper engasjement og tilbyr opplevelser og sosiale aktiviteter på tvers av sosiale skillelinjer. Gjennom denne møteplassen bygges viktige fellesskapsarenaer og det skapes identitet og tilhørighet. De som jobber mye med frivillighet sies å være de minst ensomme.

Frivillig aktivitet er viktig både for den som bidrar til aktiviteten og den som nyter godt av den. 

Motivasjonen for å stille opp som frivillig er for mange det å kunne være til nytte og bidra – at det har samfunnsverdi, å få jobbe med noe man brenner for, men også det sosiale fellesskapet og muligheten for nye bekjentskaper. Frivillig arbeid er en god arena for læring og gir erfaringer som kan være nyttige også på andre områder i livet. 

Utenforskap er en av vår tids store utfordringer. Gjennom frivilligheten skapes det aktiviteter og miljøer som kan bidra til å fange opp mennesker som ellers ikke ville hatt et tilbud.

På denne måten er frivillig aktivitet viktig både for enkeltindividet i et folkehelseperspektiv og for storsamfunnet som helhet. Frivilligheten skal ikke erstatte offentlige tjenester og aktiviteter, men er et svært viktig og verdifullt supplement i samfunnsmaskineriet. 

Frivillig sektor utgjør en viktig pilar i det norske velferdssamfunnet. Dugnadsarbeid og frivillig innsats utgjør årlig nesten 150 000 årsverk og en ulønnet innsats som er verd ca 75 milliarder kroner.

Senterpartiet verdsetter den enorme dugnadsånden og det frivillige arbeidet som daglig legges ned i hele landet. Over mange år har vi foreslått å øke momskompensasjonen til frivillige lag og foreninger til 100 prosent, uten å få gehør for det. Men med Senterpartiet i regjering har vi endelig lyktes.  Frivillige lag og foreninger gis nå 100 prosent momskompensasjon på sine innkjøp, også for investeringer i bygninger og anlegg. Det vil si at for hver krone som brukes gis 20 øre tilbake, eller - ved kjøp av utstyr til kr 100 000 gis kr 20 000 tilbake på konto. 

I tråd med samfunnsutviklingen er det behov for en helhetlig frivillighetspolitikk og nødvendig å tilpasse regelverk og tilskuddsordninger for frivillige lag og foreninger til dagens organisasjonsstruktur. Senterpartiet vil i regjering bidra til å sikre driftsgrunnlaget for det frivillige organisasjonslivet og legge til rette for organisasjonenes mulighet til å videreutvikle sin virksomhet.

Nordland Senterparti,

Anne Sand, Vestvågøy

Odd Arne Andreassen, Andøy

Berit Hundåla, Vefsn

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.