Fra DOK 8-høringen på Stortinget, om Nord universitet og desentralisert utdanning. Foto: Hans Petter Sørensen / Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

"Fortjener vi ikke noe bedre enn Nord?"

Skrevet av Raymond Lillevik, lektor
04.10.2019 17:00 - OPPDATERT 05.10.2019 11:01

Selvmål i Nord

Mandag 30. september måtte rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim, stå skolerett for Stortingets utdanningskomite. Stortingsrepresentantene ønsket å få oversikt over styrets beslutningsgrunnlag om å legge ned Nesna og Sandnessjøen. I rektors ulike svar dukket det opp noen nye argumenter. Det spesielle er at de nye grunnene for nedleggelse strider mot styrets beslutningsgrunnlag om nedleggelse i juni.
I juni var økonomi et sentralt argument for å legge ned. På direkte spørsmål fra Stortinget om det ville hjelpe med ekstra penger til Nord for å avhjelpe situasjonen, var svaret «Nei.»

Hvorfor lot rektor da styret og politikerne sitte med det motsatte inntrykket i sommer? Da sa hun jo besparelser var tvingende nødvendig for å styrke Nord. Årsaken er trolig at besparelsene ved å legge ned på Helgeland er minimale.

I juni var også dagens situasjon ved Nesna og Sandnessjøen viktige grunner til å legge ned. På Stortinget foretrakk hun å snakke om snøen som falt i fjor, altså de angivelige vanskene Nesna hadde for over ti år siden. En situasjon som altså var grundig kjent før fusjonen. I årene etter fusjonen er det nemlig ingenting ved hverken opptakstall eller frafallsprosenten som er spesielt negative for Nesna, tvert om er Nesna eneste sted med økning i opptakene.  

Hverken dagens situasjon eller økonomi er viktig lenger for å legge ned. Styret har altså gjort et vedtak som ikke er kvalifisert.

Dette er ikke morsomt. Å krangle med noen som hele tiden skifter argumentasjon er nemlig ikke bare slitsomt. Når vedkommende har makt til å svi av en hel region er det farlig. Ikke så merkelig at leder for Stortingets utdanningskomite, Roy Steffensen (FrP), allerede tre dager etter høringen vurderer om Nords handlinger egentlig hører hjemme i Kontroll - og konstitusjonskomiteen (Nationen, 3. oktober).

For dagens regjering står valgfrihet høyt i kurs. I Nord-Norge har vi to universiteter som oppfyller ønsket om konkurranse og mangfold også i høyere utdanning. Skal regjeringen være tro mot sine egne politiske verdier må en region selv kunne bytte sin universitetspartner uten å bli umyndiggjort. For Helgeland er spørsmålet: Fortjener vi ikke noe bedre enn Nord?  

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.