DEBATT

"Forskning på kvinnehelse har vært nedprioritert!"

– Skal vi fortsette å øke yrkesdeltakelsen for kvinner må vi styrke forskningen og fokuset på kvinnehelse, skriver Nordland Høyres Diana Johnsen og Marianne Dobak Kvensjø.


God helse skal ikke være avhengig av kjønn!

God helse er viktig for deltakelse i yrkes - og samfunnsliv. Noen sykdommer rammer flere kvinner enn menn, og samme sykdom kan ramme kvinner og menn forskjellig. Vi skal ha like gode helsetjenester uavhengig av kjønn. I dag får sykdommer som rammer kvinner mindre oppmerksomhet enn sykdommer som oftest rammer menn. Det må vi gjøre noe med! Derfor setter Høyre fokus på kvinnehelse. 

Forskning på kvinnehelse har vært nedprioritert! Undersøkelser viser at gir det høyere status å forske på sykdommer som rammer menn. Derfor styrker Høyre satsingen på forskning av kvinnehelse. 

For kvinner og menn kan ha ulike symptomer og reagere forskjellig på behandling med samme sykdom. Kvinner kan ha symptomer som ikke er kjent, og som på grunn av det kan føre til at en sykdom ikke oppdages, som for eksempel hjerteinfarkt. Høyres vil skape pasientens helsetjeneste. Der pasientene skal bli sett, hørt og forstått. Derfor skal kvinners egne erfaringer lyttes til og bli tatt på alvor. 

Skulle du først bli rammet av sykdom er det aller viktigste at du får raskt hjelp. Vi har fjernet unødvendig ventetid, sikret raskere utredninger og behandlingsoppstart, samt god løpende informasjonsflyt. Høyre har innført pakkeforløp for flere typer kreft, som brystkreft og livmorhalskreft. 

Vi skal innføre pakkeforløp for muskel- og skjelettlidelser, smertebehandling og utmattelse.  Disse lidelsene rammer i større grad kvinner enn menn, og årsakene er ikke alltid kjent. 

Historisk sett har kvinner tatt en større del av omsorgsbyrden i hjemmet, blant annet i pårørenderollen. Alle familier skal kunne skape trygge rammer rundt sine liv. Høyre vil utarbeide en pårørendestrategi slik at pårørende kan bevare sin egen helse og ha mulighet til å kombinere yrkes- og samfunnsliv, med omsorg for sine nære. 

Vår velstand er avhengig av høy yrkesdeltakelse blant kvinner og menn. I dag viser tall fra SSB at kvinner har lavere yrkesdeltakelse enn menn. Skal vi fortsette å øke yrkesdeltakelsen for kvinner må vi styrke forskningen og fokuset på kvinnehelse. 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.