Jan-Kjetil Grøftrem og Kåre Bergsnev er to av medlemmene i folkegruppen ETT-sykehus. Foto: Jens-A. Remmen Wiken

Folkemøte med kampen for sykehustilbudet

Det akuttmedisinske tilbudet i Mosjøen er livsviktig for de ca. 350 pasientene pr. år fra våre tre kommuner som må stabiliseres før videresending ved slag, infarkt eller alvorlige ulykker, skriver leder i Rødt Vefsn, Gunnvald Lindset.

Først vil jeg takke Facebook-gruppa ETT-sykehus for initiativet til folkemøtet. Det var veldig viktig i den videre kampen for et godt sykehustilbud også til befolkningen i Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Når HSYK legger opp til at befolkningen i våre tre kommuner skal sitte igjen med et litt utvidet legesenter, er det både en provokasjon og fullstendig uforsvarlig. Vårt svar nå må bl.a. være å kjempe for å opprettholde dagens sykehustilbud i Mosjøen.

Det akuttmedisinske tilbudet i Mosjøen er livsviktig for de ca. 350 pasientene pr. år fra våre tre kommuner som må stabiliseres før videresending ved slag, infarkt eller alvorlige ulykker. I tillegg har sykehuset i dag en rekke funksjoner som ivaretar andre viktige behov. Vi må også ha med at psykiatrien skal styrkes. 

Kampen krever både folkelig engasjement, politisk påvirkning og press. Alle partiene har sagt at de vil bruke nødvendige økonomiske ressurser til dette arbeidet. Alle må nå dra i samme retning. Derfor sa jeg på folkemøtet at de som driver Facebook-gruppa, og som fungerer som dagens sykehusaksjon, bør ta kontakt med den politiske ledelsen i kommunen og diskutere samarbeidsformer. 

Jeg er uenig med dem som mener at det er feil av ordføreren vår, sammen med ordføreren i Leirfjord, å følge opp skandalen med tomtebefaringen på Tovåsen. Saken er et grovt eksempel på manipulering og maktmisbruk. Sykehus på Tovåsen betyr sammensmelting av de to fagmiljøene til fordel for ansatte, pasienter og det totale helsetilbudet på Helgeland.

30. mai ble det avholdt et møte med to tilbydere på anbudet for å utrede muligheten for bytte til Helse Nord-Trøndelag og Helse Midt-Norge. Først når rapporten fra vinneren av anbudet foreligger har vi grunnlag for en diskusjon basert på fakta og ikke synsing og tro. 

25 års erfaring med sykehuskamp har lært meg at kombinasjonen av folkelig engasjement og politisk arbeid på ulike nivå er nødvendig. Med sykehusreformen i 2002/03 fikk vi overgang fra selvstendige sykehus til toppstyrte bedriftsøkonomiske foretak. En liten klikk legger det meste av premissene, og styrene er i stor grad gisler. De som var i opposisjon til administrasjonens linje ble skviset ut. Folkevalgte politikere ble plassert på sidelinjen, og grunnlaget for manipulering og maktmisbruk oppstod, slik vi har sett i sykehusprosessen både her og andre steder i landet. 

Til slutt vil jeg tilføye at den økonomiske situasjonen i HSYK og Helse Nord gjør at det ikke er mulig å skape et godt sykehustilbud for hele Helgelands befolkning. Derfor må vi kreve at regjeringen og Stortinget bevilger mer penger. Ordføreren har invitert helseminister Ingvild Kjerkol hit, men hittil har hun ikke fått respons. Uansett er det viktig å mobilisere til en kraftfull demonstrasjon utenfor sykehuset til høsten for bl.a. å nå de store mediene og få fram alvoret i denne saken, slik vi har gjort tidligere.

Gunnvald Lindset, leder i Rødt Vefsn

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.