FLERE IDENTIFISERTE HAR SYMPTOMER: – Vi har 160 nærkontakter etter smitten forrige uke. Det er fortsatt mulig at enkelte nærkontakter her får symptomer, så den saken er ikke lukket og smittesituasjonen fra forrige uke er fortsatt fokus. Så får vi to nye i morges og to nye i ettermiddag. Det betyr minst 100 nye nærkontakter, sier kommuneoverlege Frode Berg. Foto: Roger Marthinsen

RANA: Fire nye korona-tilfeller, over 260 i karantene

– Situasjonen er uoversiktlig, sier kommuneoverlege Frode Berg, som melder at flere personer i karantene har luftveissymptomer.

Tidligere i dag kunne Rana kommune bekreftet at ytterligere to personer i Rana har testet positivt for covid-19. Disse tilfellene skal ikke ha forbindelse med de totalt ti smittetilfellene som ble bekreftet i forrige uke, og smittekilden er derfor i øyeblikket ukjent.

I sammenheng med de nye smittetilfellene varslet Rana kommune om ytterlige tiltak, og klokken 15:00 i dag gjennomførte kommunen pressekonferanse om situasjonen.

Ved pressekonferansen som omhandlet smittesituasjonen i Rana møtte kommuneoverlege Frode Berg, kommunikasjonssjef i Rana Kommune, Connie Slettan Olsen og skolesjef, Pål Stian Sjåvik. 

– Jeg vil begynne med å beskrive situasjonen. Tidlig i morges mottok vi to nye positive tester på Covid-19. Ingen av de to smittede er kjente nærkontakter. Vi har identifisert flere koblinger mellom de to nye tilfellene og de bekreftet positive i forrige uke, men kan ikke på nåværende tidspunkt si noe sikkert om det faktisk er en sammenheng, sier Berg.

Fire nye testet positivt på Covid-19 

Videre forteller kommuneoverlegen at kommunen i dag har registrert to ytterlige tilfeller av Covid-19, i tillegg til de to positive smittetilfellene som ble bekreftet tidligere onsdag formiddag.

–  To identifiserte nærkontakter til en av de to smittende har testet positivt i dag.
Vi har altså fire positive tilfeller så langt i dag, sier Berg. 

Kommuneoverlegen legger til at smitteoppsporingsteamet har jobbet siden tidlig onsdag morgen og har blitt forsterket i formiddag.

– Arbeidet så langt har handlet om å kartlegge potensielle smittesituasjoner og identifisere nærkontakter. Vi mener å ha en god oversikt over nærkontakter. Varslingen er godt i gang, men ikke gjennomført, sier Berg. 

Over 260 personer i karantene

Likevel er situasjonen uoversiktlig, påpeker kommuneoverlegen. 

[annonse]
– Vi har 160 nærkontakter etter smitten forrige uke. Det er fortsatt mulig at enkelte nærkontakter her får symptomer, så den saken er ikke lukket og smittesituasjonen fra forrige uke er fortsatt i fokus. Så får vi to nye positive tilfeller i morges og to nye i ettermiddag. Det betyr minst 100 nye nærkontakter. Vi har ikke snakket med alle enda, men det vi vet er at flere identifiserte har symptomer. Dette kan gjelde flere, vi vet ikke enda, sier Berg.

Kommuneoverlegen forklarer at alle identifiserte er ikke testet enda. Dette med bakgrunn i kapasiteten for testing ved Helgelandssykehuset.

– Sykehuset her på Mo har muligheter til å analysere koronaprøver. Kapasiteten for lokal analyse av koronaprøver er lav, men vi har fått tilgang til denne ressursen. Dette gjør at vi kan få raskt svar på prøver av personer som vi må få avklart umiddelbart. På grunn av dette har vi altså allerede klart å bekrefte at to av nærkontaktene har positiv prøve. Vi venter på flere svar fra Helgelandssykehuset, sier Berg og forklarer videre at testingen er slik at man kan gjennomføre en test i timen.

– Når alle nærkontakter eller nærkontakter med symptomer skal testet vil det ta tid, sier Berg. 

Kommuneoverlegen ønsker videre å takke Helgelandssykehuset for at de stiller med

utstyr og personell for best mulig oversikt.

– Noen nærkontakter hører hjemme i to andre kommuner på Helgeland og situasjonen er uoversiktlig. Det viktigste vi gjør nå er å skaffe oss en oversikt. De nasjonale tiltakene videreføres, sier Berg.

Kommuneoverlegen forklarer tilslutt at smittesporingsteamet blir slik det har vært, men kan utvides ved behov. 

– Vi vil sørge for at det er nok testkapasitet for at alle nærkontakter eller personer med symptomer skal få tatt test. Vi tilstreber en ventetid på under et døgn fra timebestilling til testen tas, sier Berg og fortsetter:

– Vi har siden torsdag i forrige uke samarbeidet med sykehuset om å ha en mer effektiv transport av prøver fra Rana til Bodø. Den ordningen fortsetter. Det betyr at de aller fleste vil få svar på prøven dagen at testen er tatt, sier han og legger til at koronatelefonen vil være åpne fra klokken ni til femten på hverdager. Det vil også bli lagt ut informasjon på kommunens hjemmesider.

Anbefaler nye tiltak: – Avlys eller utsett festen 

Med bakgrunn i at situasjonen er uoversiktlig anbefaler Berg følgende smittevernstiltak ut uke 45. 

–  Forsterket besøkskontroll på sykehjem. Vi går fra grønt til gult nivå.

– Organiserte aktiviteter og arrangementer anbefales avlyst fra og med i dag og ut uken.

– Fysiske møter anbefales erstattet med digitale møter der dette er mulig

– Gult lys på smittevernstiltak på skole og i barnehage opprettholdes. Skolene anbefales å redusere samarbeid mellom kohorter.

– Jeg vil også komme med en tydelig oppfordring til alle om å sette seg inn i de nasjonale anbefalingene om sosial kontakt i hjemmet og på
fritiden.

–  I private hjem eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Alle anbefales å være sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i
kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

– Dersom noen har planlagt fest i løpet av uken er min klare oppfordring å avlyse eller utsette denne, sier Berg og legger til at til slutt vil han minne alle om det han mener er det enkleste og viktigste tiltaket som finnes:

– Har du symptomer så hold deg hjemme! Å møte syk på jobb, skole og barnehage eller omgås andre når man er syk er ikke akseptabelt akkurat nå, avslutter kommuneoverlegen. 

Ingen ståplasser på skolebussen

Nordland fylkeskommune meldte tidligere i dag at det nå er besluttet å sette inn koronatiltak i kollektivtrafikken i Rana, med umiddelbar virkning. Dette påvirker spesielt de over 1.100 skoleelevene ved Polarsirkelen Vgs i Rana.

[annonse]
Tiltaket kommer som konsekvens av at smitten nå har spredd seg i området, med to

nye korona-tilfeller onsdag formiddag, og nå til sammen fire nye smittetilfeller med ukjent smittekilde i Rana. 

Denne beslutningen understreket skolesjef, Pål Stian Sjåvik under dagens pressekonferanse. 

– Når det gjelder busstransport vil fra i dag kun være sitteplasser og ingen ståplasser på bussen, sier Sjåvik.

Med bakgrunn i tiltakene fra Nordland Fylkeskommune har Rana kommune følgende å meddele, sier skolesjefen. 

– Skoledagene gjennomføres som normalt. Skolen oppfordrer likevel til følgende tiltak om å bruke alternativ transport hvis det er mulig og følg smittervernstiltakene, sier Sjåvik.

Skolesjefen legger til at kommunen vil vurdere endringer på tidspunkt for start og slutt på skoledagen etterhvert om det blir nødvendig. Alle foreldre vil videre bli informert om de nye tiltakene. Munnbind på skolebuss er ikke vurdert som tiltak per nå.