Fungerende fylkesmann i Nordland, Monica A. Iveland og politimesteren i Nordland, Heidi Kløkstad, oppfordrer til å følge smittevernrådene, for å minimere risikoen for korona-smitte i sommerferien.

Ferietid skaper smittefrykt: Maner til felles innsats mot spredning

Skrevet av Roger Marthinsen
02.07.2020 15:18

– Det er viiktig at alle tar ansvar for å minimere smitterisikoen, er fellesbudskapet fra fylkesmann og politi, foran en sommerferie med økt turisme og dermed økt smitterisiko.

– Vi forstår at folk er bekymret for smittespredning nå når landet gradvis åpner opp igjen, men om alle forholder seg til gjeldende smittevernråd så bidrar vi til å holde kontroll over smittesituasjonen i Nordland. Vask hendene, hold avstand, unngå større forsamlinger og isoler deg dersom du er syk. 

Dette er det klare budskapet fra fungerende fylkesmann i Nordland, Monica A. Iveland og politimesteren i Nordland, Heidi Kløkstad.

Turistsesongen er godt i gang, og mange kommuner har uttrykt bekymring knyttet til at landet nå gradvis åpner opp igjen for innreise. Helsedirektoratet utarbeider nå informasjon på norsk og engelsk som er spesielt rettet mot turister om regelverk, smittevern, testing og karanteneregler. Det skal også opprettes en egen SMS-varsling til alle utlendinger som krysser grensene.  

– Vi bidrar til at denne informasjonen blir distribuert ut til kommunene og tilgjengeliggjort for blant annet reiselivsnæringen. Det er også viktig at alle med symptomer eller nærkontakt med smittede, skal testes. Dette er gratis og avtales med legevakt på telefon 116117, sier fungerende fylkesmann Monica A. Iveland.

Alle som kommer inn til Norge vil være omfattet av gjeldende regler om karantene og nasjonale smittevernråd. Men; fra 1. juli innførte regjeringen endringer i innreiserestriksjonene. 15. juli forventes det at regjeringen kommer med ytterligere lempinger i regelverket. Det bidrar til et stadig økende antall unntak fra det generelle innreiseforbudet. 

– Grensen er i utgangspunktet stengt for turisme, men det er gjort en rekke unntak. Politiet har kontroll på grensen, men vi har ikke ressurser til å være der hele døgnet. I tillegg til stasjonære kontroller gjennomføres det også stikkontroller. Det er viktig å understreke at det med noen unntak er karanteneplikt for de som kommer til Norge, forklarer politimester i Nordland, Heidi Kløkstad, som opplyser at politiet følger regjeringens strategi om en tillitsbasert tilnærming under grensekontroll.

– Hver enkelt av oss er ansvarlig for å følge smitteverntiltakene. Politiet følger opp med informasjon, råd og veiledning til publikum. Utlendinger som ikke omfattes av unntakene blir stoppet på grensen, mens øvrige får passere med informasjon om karanteneplikt. Velger du å passere grensen når politiet ikke er tilstede så er du likevel forpliktet til å følge smitteverntiltakene, sier politimester Heidi Kløkstad.

----------

LES OGSÅ:

[annonse]

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.