Foto: Roger Marthinsen

"Fergene må anerkjennes på lik linje med andre veier"

Vi ønsker å gi en velfortjent honnør til de som har jobbet fram en løsning slik at vi unngår en prisøkning på fergene i sommer. En spesiell takk til alle de 22.000 som har støttet aksjonen mot de økte fergetakstene.

Fylkesrådet har tatt innspillene på alvor og har innsett at et prishopp utover normal prisvekst vil ha en svært negativ effekt for næringslivet så vel som private. Korona-krisen kom som en ekstra utfordring, og spesielt reiselivsnæringen har allerede lidd store tap. Vi håper denne prisretretten vil komme som en gledelig drahjelp.

Vi er likevel bekymret for videre prisutvikling og føler oss ikke trygge på at det ikke vil komme nye prishopp i årene som kommer. Det vil være særdeles uklokt å komme med flere forslag om økte priser. Vi frykter også den negative effekten av denne uroen og håper nå fylket lar dette ligge.

Det vil være viktig å fremme ferger som en del av veinettet. Fergene må anerkjennes på lik linje med andre veier, og prisingen må holdes moderat. Aksjonsgruppa mot de økte fergetakstene i Nordland vil fortsatt holde fokus på prising og fergetilbudet forøvrig. Så håper vi på gode besøkstall og at reisende får gode opplevelser langs den unike kystlinja vår.

På vegne av aksjonsgruppa mot de økte fergetakstene i Nordland Ann Hege Lervåg Lena Holmen Kenneth Antonsen Nina Bentzen

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.