Fergebillettene skulle bli langt billigere: –⁠ Kommer dårligere ut enn før prisreduksjonen

Pendlere kommer dårligere ut enn før prisreduksjonen, med forslaget til nye ferjetakster som nå er sendt på høring.


Det mener fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland, Monika Sande.

Sande viser til at dagens rabattordninger er foreslått endret i forslaget som er sendt på høring fra Statens vegvesen. Det betyr at en ferjestrekning som nå koster 74 kroner for en privatbil med abonnement, vil koste 112 kroner med Monika Sande ønsker ferjependlerne prioritert.Trond Erlend Willassen  de foreslåtte nye ferjetakstene. Dette viser utregninger gjort av Nordland fylkeskommune.

– Dersom lovnaden om kutt skal gjennomføres, skulle denne fortsatt kostet 74 kroner med ny ordning. Dette vil ramme svært mange pendlere. Mange av dem er de som bruker ferje oftest. Det må det ryddes opp i, sier Sande. Med de nye forslagene til rabattavtaler, vil rabatten gå fra 50 % til 20 % totalt, og kostnaden blir dermed 112 kroner. Med andre ord 38 kroner mer enn billetten koster i dag.

– For at vi skal kunne ta hele Nordland i bruk, må forutsetningene for pendlerne langs kysten være gode. At pendlere ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til her, er i strid med Stortingets klare prioriteringer, påpeker Sande.
– Stortinget var helt tydelig i kommunikasjonen her. Pendlere skulle prioriteres, og kystfolket skulle få lavere ferjepriser. Da kan det ikke bli en prisøkning i stedet, påpeker Sande. Hun viser til at Statens vegvesen har vært inne på flere mulige rabattløsninger, og at det ikke bør være vanskelig å få på plass en løsning som gir pendlere like god uttelling som andre reisende.

Fylkesrådet i Nordland støtter ellers forslagene til Statens vegvesen om å fjerne forskuddsbetaling og redusere antall takstgrupper. I tillegg mener fylkesrådet at nye rabattløsninger bør innføres, men altså med helt annen rabattordning for pendlere. Enn den som er foreslått.

– Hadde fylkeskommunene vært koblet på tidligere, hadde vi nok plukket opp dette før, men det er enda tid til å få på plass en god nok rabatt også for pendlere. Nå må resten av takst- og rabattsystemet utvikles sammen med oss som faktisk driver flesteparten av ferjesambandene og vet hvor skoen trykker, konkluderer Sande.

Høringssvaret fra Nordland fylkeskommune oversendes til Statens vegvesen i dag.

 

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.