BER OM MINISTERMØTE INNEN ÅRSSKIFTET: – Forslaget dekker ikke behovet for at regionene skal kunne bli viktige samfunnsutviklere, eller for at regionene skal kunne overta og forvalte fiskerihavnene på en god, trygg og sømløs måte, sier fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø (KrF). Foto: Thor-Wiggo Skill

Fem kystfylker ber Stortinget og Regjeringen ta grep for fiskerihavnene

Skrevet av Silje-Tamara Rojas
09.11.2019 07:15

Fem fylkeskommuner, inkludert Nordland, har sendt et brev hvor myndighetene bes om å gripe inn for å prioritere opp fiskerihavnene i Statsbudsjett for 2020.

– Havnene utgjør en svært viktig nærings- og transportinfrastruktur for kystfylkene våre. Dette må nasjonale myndigheter erkjenne, og derfor står vi sammen. Fiskerihavnene er kraftig underbudsjettert i forslaget fra regjeringen. Vi ønsker et møte med samferdselsminister Dale og Kommunal- og moderniseringsminister Mæland så raskt som mulig, det uttaler de fem fylkene i brevet til sentrale myndigheter i følge en pressemelding fra Nordland fylkeskommune. 

Fiskerihavner avgjørende for Kystfylkene

Stortinget vedtok i juni 2017 å overføre ansvaret for fiskerihavnene fra statlig til regionalt nivå fra 1. januar 2020. Etter at forslag til statsbudsjettet for 2020 ble lagt fram, gjenstår det kun 120,5 millioner kroner til fordeling til regionene: Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

– Budsjettforslaget fra Regjeringen er ikke uttrykk for en reell satsing på fiskerihavner. Forslaget dekker ikke behovet for at regionene skal kunne bli viktige samfunnsutviklere, eller for at regionene skal kunne overta og forvalte fiskerihavnene på en god, trygg og sømløs måte, påpeker fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø (KrF).

Kystens utvikling løfter Norge

Forslaget til Statsbudsjett er betydelig lavere en snittrammen for Nasjonal transportplans handlingsprogram for Kystverket for årene 2014-17, og for NTP 2018-2029. Kystfylkene påpeker at beløpet er urealistisk lite til å dekke de behovene som ligger fremover på investeringer og vedlikehold, samt usikkerheten som klima og miljø utgjør.

 – Vurderingen forsterkes ved at rammetilskuddet som overføres for 2020 også er dimensjonerende for fremtidige rammer. Fiskerihavnene er en viktig brikke for at sjømatnæringen skal kunne ta ut ressursene i havet, skape store nasjonale eksportinntekter, skape trygge forhold for kystfiskeflåten, og sikre bosetting på kysten. Fiskerihavnene utgjør også en vesentlig brikke i transportsystemet fra kyst til marked, underbygger Noresjø.

Behov for raske avklaringer og dialog

I brev fra Samferdselsdepartementet til Finnmark fylkeskommune av 25. oktober opplyses det om at de fem kystfylkene heller ikke vil få avklart budsjettbeløp eller overført økonomiske rammer for fiskerihavnansvaret før i revidert statsbudsjett for 2020

– Og det er under forutsetning av at avtalen er signert innen utgangen av februar 2020. Dette skaper en helt uholdbar situasjon, fastslår Noresjø.

Regional utvikling

Hun påpeker at dersom fylkeskommunene som regionale utviklingsaktører skal kunne ta ansvaret for utviklingen i viktige sentrale havner, og for næringslivets utvikling, må rammebevilgningen komme ved årsskiftet og budsjettet må økes betydelig.

– Derfor ønsker vi å komme i dialog med myndighetene om de økonomiske rammer, og mulighetene for framtidig kontrakt. Våre fem samstemte fylker ber om et møte med samferdselsministeren, samt kommunal- og moderniseringsministeren omkring dette så snart det er praktisk mulig, og innen midten av desember i år, avslutter Noresjø.

[annonse]

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.