Fylkesråd Svein Eggesvik håper fylkestinget sier ja til å omdisponere 30 millioner, slik at gang- og sykkelveien mellom Båsmoen og Alteren kan påbegynnes allerede i høst.

Får 9,6 mill. til TT-ordningen

Skrevet av Redaksjonen
04.07.2019 15:31

Nordland fylkeskommune har fått 9,6 millioner kroner fra Samferdselsdepartementet til en ekstra satsing på tilrettelagt transport for de som trenger det mest.

Beløpet kommer i tillegg til midlene som årlig gis til tilrettelagt transport gjennom den såkalte TT-ordningen (tilrettelagt transport-ordningen), som fylkeskommunen administrerer.

Den nye bevilgningen retter seg mot de med spesielle behov, det vil si rullestolbrukere og blinde/svaksynte. Bevilgningen gjør at personer med slike funksjonsnedsettelser kan få flere TT-reiser enn de ellers ville fått gjennom de fylkeskommunale ordningene. Sammen med fylkeskommunenes TT-tilbud er målsettingen å sikre disse brukerne et reisetilbud på til sammen 200 enkeltreiser per år.

– Det er tredje året vi søker om dette tilskuddet, og jeg er veldig glad for at vi nådde opp i år og fikk tildelt midler. Det vil gi en gruppe med spesielle utfordringer en enda bedre mulighet til sikker og tilrettelagt transport i forbindelse med jobb og fritid. Vi er kjempeglad for å kunne tilby dette, sier fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp).

Tildeling av midler for utvidet TT-ordning gjelder for 2. halvår 2019.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.