Fagforbundet har kommet med innspill til sykehusstyret, rett før dagens styremøte. Foto: Silje-Tamara Rojas

Fagforbundet med innspill rett før styremøtet

Skrevet av Roger Marthinsen
28.11.2019 07:49

Gjennomførte koordineringsleddsmøte for Helgelandssykehuset i Mosjøen i går.

Fagforbundet Helgelandssykehuset gjennomførte i går et koordineringsleddsmøte, hvor man kom frem til et sekundært vedtektsforslag.

Her er forslaget man kom frem til, og som man ber styret i Helgelandssykehuset HF enes om i dag:

Fagforbundet ber styrerepresentanter i Helgelandssykehuset fremme følgende forslag som en forbedring av innstillingen fra administerende direktør:

Sekundært vedtaksforslag fra Fagforbundet

1. Helgelandssykehuset skal utvikle pasientens helsetjeneste gjennom samhandling med primærhelsetjenesten i kommunene, prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester, utvikling av prehospitale tjenester og spesialiserte tilbud.

2. Mo i Rana og Sandnessjøen skal begge ha døgnkontinuerlig medisinsk, føde og kirurgisk akuttberedskap. Begge sykehus skal ha generell indremedisin, akuttmedisin, elektiv kirurgi og gynekologi.
Kreftkirurgi og ortopedi kan funksjonsfordeles.

3. DMS Brønnøysund utvikles slik at innbyggerne gis et bedre diagnostisk og poliklinisk tilbud med felles legevakt/akuttmottak med laboratorie, CT, røntgen og ultralyd som skal være tilgjengelig hele døgnet. Avstand til nærmeste akuttsykehus er avgjørende for et godt tilbud.

Et nytt DMS i Mosjøen må utvikles slik at pasientene ikke får ett dårligere tilbud enn det de har i dag. Det er viktig at innbyggerne har nærhet til tilbud og de elektive tjenestene som har vært tilbudt i Mosjøen må tilbys i ny organisering.

Psykisk helsevern skal videreutvikles i samarbeid med DMS i Mosjøen slik at disse pasientene får et godt somatisk helsetilbud.

[annonse]
4. DPS-strukturen ligger fast.

5. Styret finner at saken er tilstrekkelig utredet og belyst gjennom prosjektinnrammingen med underlagsdokumenter.

6. Styret tilrår, med bakgrunn i den gjennomførte prosjektinnrammingen, at prosjektet videreføres til konseptfasen.

7. Styret ber administrerende direktør oversende saken med anbefaling til behandling i Helse Nord RHF.

-----

Følg dagens styremøte direkte, her: 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.