Tom Duesund har fått 50.000 kroner i økonomisk støtte fra MON til sitt crowdfunding-selskap. Foto: Pål Leknes Hanssen

Får 50.000 kroner til utvikling av selskap

Skrevet av Pål Leknes Hanssen
11.06.2019 10:09

Etableringen kan føre til 2-3 arbeidsplasser i Mosjøen.

Vefsn No har tidligere omtalt prosjektet til Tom Duesund som har opprettet selskapet Crowd Payment AS, med kontor i Mosjøen. Nå har prosjektet til Duesund fått økonomisk støtte fra MON.

I svaret fra MON, står følgende:

– Folkefinansiering er i sterk vekst i Norge. Bidra AS her en ledende rolle i markedet, spesielt som leverandør til banksektoren. Tom Duesund har samarbeidet med Bidra AS siden sommeren 2017 og vært i dialog om en mulig stilling i selskapet. På grunn av økt ordretilgang fra bankene, og den nye hvitvaskingsloven (høsten 2018), har Bidra AS besluttet å opprette Crowd Payment AS som skal håndtere alt innen compliance, anti-hvitvasking og pengetransaksjoner i regi av Bidra AS og for deres kunder.

Bidra AS ønsker Tom i stillingen, og selskapet flyttes på grunn av dette til Mosjøen. Bidra AS leverer i dag teknologi og betalingstjenester til DNB, Sparebanken Sør, Cultura Bank og Eika. Selskapet har dialog med de fleste sparebanker i Norge.

Etableringen kan føre til 2-3 arbeidsplasser i Mosjøen. I første omgang vil Tom få en liten stilling som daglig leder. I tillegg har Bidra behov for utviklere i 1-2 årsverk. Dette er stillinger som kan plasseres under Crowd Payment AS og ha arbeidssted Mosjøen.

Crowd Payment AS vil ha kontorsted hos Væxt Mosjøen, og vi vil rekruttere et styremedlem fra dette miljøet. Tom har også knyttet kontakt med Kunnskapsparken Helgeland ved Torbjørn Jørgensen, og skal signere en pre-inkubatoravtale. Hensikten er å utvikle konseptet som betalingsformidler videre og se om dette er et produkt vi kan selge til andre kunder i og utenfor Helgeland. Det er også avtalt

Crowd Payment AS søker om 95.000, -

Budsjett:

Kr 30.000 – Gebyr for søknad om konsesjon hos Finanstilsynet
Kr 15.000 – Juridisk hjelp i forbindelse med søknad om konsesjon
Kr 25.000 – Reisevirksomhet for å etablere kontakter, avtaler og rutiner. Kr 25.000 – Annonsering/Rekruttering av utviklere i Mosjøen

MONs Vurdering:

En slik etablering vil være verdifullt både for Vefsn og for Væxt miljøet. Det er de i løpet av mange år utviklet et miljø med programmerings og utviklingskompetanse innen denne bransjen både hos Væxt og hos Wias. Det nye selskapet vil kunne dra nytte av dette, og miljøet vil vokse.

Tom Duesund har arbeidet lenge med å etablere bidra lokalt Mosjøen, hans erfaring fra dette samt erfaring fra Wias i mange år gir en god indikasjon på gjennomføringsevne.

Det er ikke mulighet for å gi tilskudd til 100% av kostnadene, og ikke alle typer kostnader kan dekkes. Tilskuddsbeløpet blir derfor noe redusert.

Vedtak:

Crowd payyment AS tildeles et tilskudd pålydende kr 50.000,- til innhenting av kompetanse/rekruttering og juridisk hjelp.

Tilskuddet gis av Vefsn Næringsfond og betales ut etter dokumentasjon på forbrukte kostnader.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.