Gunnvald Lindset advarer mot EUs energipakke. Foto: Pål Leknes Hanssen

– Europeiske strømpriser vil i særdeleshet ramme den kraftkrevende industrien, og dermed Alcoa

Skrevet av Gunnvald Lindset, 1. kandidat i kommunestyrevalget
02.08.2019 22:42 - OPPDATERT 03.08.2019 16:36

Gunvald Lindset (Rødt advarer mot EUs energipakke.

Vefsnsamfunnet og EUs nye energipakke

Energipolitikken påvirker hele samfunnet. Vårt lokalsamfunn er særlig utsatt på grunn av arbeidsplassene på Alcoa. Med EØS-avtalen blir EUs energipolitikk viktig også i den lokale valgkampen.

Stortinget sa i fjor ja til EUs energibyrå Acer, til tross for kraftig motstand. EUs ministerråd vedtok 22. mai i år energipakke 4. Endringene i elektrisitetsdirektivet fjerner all tvil: Strømmen skal styres av EU. Hvis Stortinget vedtar direktivet, så blir det norsk lov. Derfor må vi kreve at Stortinget legger ned veto mot direktivet. Rødt vil utfordre de andre partiene til å si hva de mener om dette.

Rimelig strøm til miljøvennlig aluminiumsproduksjon på Alcoa er svært viktig. Fortsatt rimelig strøm både til industri og husholdninger kan bare sikres gjennom norsk råderett over krafta. Da må vi hindre at EU tilriver seg enda større makt på bekostning av nasjonal styring.

Endringene i elektrisitetsdirektivet gjør at EU-kommisjonen, energibyrået ACER og underbruket i Norge, RME (Reguleringsmyndighet for Energi), får enda større makt. Spesielt på utvikling og styring av kabler til utlandet, men også i Norge.

Medlemsstatene skal sikre at nasjonal lov ikke på urimelig vis hindrer strømhandel over landegrensene og investeringer spesielt i variabel og fleksibel energiproduksjon (f.eks. vindkraft, min tilføyelse) og energilagring. Kraftselskap som ikke følger direktivet, vedtak fra RME eller ACER kan ilegges bøter.

Mange er bekymret for at vi får europeisk strømpris. Det vil i særdeleshet ramme den kraftkrevende industrien, og dermed Alcoa. Det slås fast at det offentlige kun kan blande seg inn i prissetting dersom det er nødvendig for det som er av offentlig interesse, noe som EU bestemmer hva er. Tiltak skal være tidsbegrenset og meldes til EU-kommisjonen innen en måned. Direktivet går svært langt i å detaljstyre Statnett. For å være helt sikre så skaffer EU seg en «samsvarsoffiser» som skal følge og overvåke Statnett.

Vedtas direktivet i EØS må en norsk domstol følge det. Og mener EU/ESA at det ikke skjer, er det EFTA-domstolen som avgjør. Direktivet betyr også at EU blander seg inn i konsesjonsvilkår for nye vind- og vannkraftverk. Det har detaljerte regler for konsesjonsbehandling som blant annet skal ta hensyn til bidraget til EUs fornybarmål.

Statnett er pliktig til å la nye vind- eller vannkraftverk komme inn på nettet, selv om det fører til ekstra kostnader utenfor selve forbindelsen. Og det er RME som skal kontrollere og godkjenne. Det reviderte elektrisitetsdirektivet viser at suverenitetsavståelsen til EU blir mer og mer omfattende når EU utvikler sin energiunion. Det viser nok en gang at EØS-avtalen må erstattes med en handelsavtale. I første omgang må Stortinget legge ned veto mot direktivet.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.