Fra venstre: Styreleder BCS Dag Skansen, CEO BCS Jan Børge Sagmo, prosjektleder MON Ida M. Larsen, Daglig leder MON Espen Isaksen, styreleder MON Rune Krutå. Foto: Elin Luktvasslimo.

– Med dette prosjektet sender vi i Vefsn kommune et tydelig signal om at vi tør å tenke nytt

Skrevet av Kjærstin Berntzen
07.06.2021 06:00 - OPPDATERT 07.06.2021 12:56

Ett skritt nærmere et grønt industrieventyr i Mosjøen.

Med fredagens signering av en Memorandum of Understanding (MoU) har samarbeidet mellom Bergen  Carbon Solutions (BCS) og Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF (MON) tatt et viktig steg videre mot en etablering i Mosjøen. MoU-en omhandler prosjektet CNF Arena som tar mål av seg å bygge et  verdensledende fagmiljø på anvendelse av Carbon Nano Fiber (CNF) i Mosjøen.

Som et resultat av lengre dialog mellom BCS og MON, var administrerende direktør Jan Børge Sagmo og styreleder Dag Vikar Skansen fra BCS i Mosjøen for å se nærmere på lokal industri og tomter i  kommunen. Ett av temaene for besøket er CNF Arena, et ambisiøst prosjekt hvor målet er å etablere et spisskompetent fagmiljø som videreforedler CO2 produkter, og med det ta en ledende rolle nasjonalt og internasjonalt på fremtidens grønne materialer. Med fredagens signering, er prosjektet et viktig steg nærmere gjennomføring. 

– Med dette prosjektet sender vi i Vefsn kommune et tydelig signal om at vi tør å tenke nytt. Å bygge et nyskapende fagmiljø og dermed skape arbeidsplasser innenfor ny, grønn industri er helt i tråd med våre ambisjoner, sier Espen Isaksen, daglig leder i MON. 

– Det blir ekstremt spennende å drive fram noe så unikt, tuftet på teknologi som er helt i  særklasse i verden. Vi har alle muligheter for å klare det her i Mosjøen, for ikke å nevne at  ringvirkningene har enormt potensiale, sier Ida Marie Larsen, prosjektleder i MON.  

Helgelandsregionen har mange lokale fortrinn som gjør en slik satsing mulig. Overskudd av fornybar kraft og tilgang på næringsareal er viktige faktorer i enhver industrietablering. I lys av det grønne  skiftet er det derfor naturlig å tenke en etablering her. Regionen besitter betydelig kompetanse både  på industri og grønn omstilling, og en slik satsing vil gi store synergieffekter og ringvirkninger til  eksisterende industri og prosjekter. Reduksjon av utslipp i den lokale industrien er ett vesentlig  aspekt, men samtidig vil utvikling av grønne materialer i Mosjøen også bidra til å drive det grønne skiftet på Helgeland fremover og forsterke posisjonen som grønt industriknutepunkt i nord. En  etablering lokalt vil dra nytte av dette og potensielt skape nye synergier. 

– Det grønne skiftet er viktigere enn noen gang, og teknologi som muliggjør karbonfangst og  utnyttelse (Carbon Capture and Utilization – CCU) vil være sentralt for å få bukt med  utslippsproblematikk i industrien. Derfor er dette prosjektet en viktig satsing for oss, sier Jan Børge Sagmo, administrerende direktør, Bergen Carbon Solutions.

Fra venstre: Styreleder BCS Dag Skansen, CEO BCS Jan Børge Sagmo, prosjektleder MON Ida M. Larsen, Daglig leder MON Espen Isaksen, styreleder MON Rune Krutå. Foto: Elin Luktvasslimo.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.