Se tallene for Helgelands redningsskøyte

Et historisk år for Redningsselskapet

2021 ble et historisk år for Redningsselskapet. I sitt 130. år i kystfolkets tjeneste utførte selskapets mannskaper tett oppunder 9 000 oppdrag. 1368 av de ble utført i Nordland.


Totalt utførte Redningsselskapets mer enn 90 redningsskøyter og -fartøyer nærmere 9 000 oppdrag i 2021, noe som gir økning på 14 prosent i antall oppdrag sett i forhold til 2019, og en økning på 5 prosent sett i forhold til fjoråret. 60 prosent av fjorårets oppdrag ble utført i perioden fra mai til august. Juli var den desidert travleste måneden for Redningsselskapet, med et snitt på 59 utførte oppdrag om dagen.

— I vårt 130. år står Redningsselskapet sterkere enn noen gang. At vi nærmer oss 9000 oppdrag for første gang avspeiler også en økt trafikkvekst i det som var en historisk båtsommer, sier Tobias Bang-Hansen, direktør for avdeling Sjø i Redningsselskapet.

Tallene i Nord

Redningsskøyta, RS 168 Hans Herman Horn, som har sine oppdrag  fra Helgeland til Bodø i Nord, hadde aleine et redningstall på 364 oppdrag i 2021.

i 2021 hadde Redningsselskapet i hele Nordland 1368 oppdrag, mot 1281 i 2020, som er en svak oppgang på 87 flere oppdrag. Dette gir en oppgang på +7  prosent.

I dag ligger RS 168 Hans Herman Horn til havn på Lovund. Her fikk den sin faste plass siden september i fjor, 2021.

Størst økning i Finnmark og Rogaland

I 2021 styrket Redningsselskapet beredskapen Troms og Finnmark med én ny redningsskøyte i Vardø. Vårt nordligste fylke er også det fylket som opplever den største prosentuelle økningen i antall utførte oppdrag i 2021, med en økning på 24 %. Nærmest følger Rogaland med en økning på 10 prosent sett i forhold til i fjor.  

31 liv reddet

I 2021 reddet Redningsselskapets mannskaper 31 liv og berget 83 fartøy. Over 17 000 personer og nærmere 6 000 fartøy mottok hjelp og assistanse. Dette er tall som er på nivå med de to foregående årene, med en liten økning i antall assisterte fartøy på 4,5 prosent.

— Våre faste og frivillige mannskaper har løst det samfunnsoppdraget vi har ansvaret for, på en forbilledlig måte, og løst de utfordringene som følger av en markant økning i antall båter langs kysten og på våre største innsjøer, sier Bang-Hansen. 

 

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.