Et historisk år for Redningsselskapet

2021 ble et historisk år for Redningsselskapet. I sitt 130. år i kystfolkets tjeneste utførte selskapets mannskaper tett oppunder 9 000 oppdrag. 1368 av de ble utført i Nordland.

Totalt utførte Redningsselskapets mer enn 90 redningsskøyter og -fartøyer nærmere 9 000 oppdrag i 2021, noe som gir økning på 14 prosent i antall oppdrag sett i forhold til 2019, og en økning på 5 prosent sett i forhold til fjoråret. 60 prosent av fjorårets oppdrag ble utført i perioden fra mai til august. Juli var den desidert travleste måneden for Redningsselskapet, med et snitt på 59 utførte oppdrag om dagen.

— I vårt 130. år står Redningsselskapet sterkere enn noen gang. At vi nærmer oss 9000 oppdrag for første gang avspeiler også en økt trafikkvekst i det som var en historisk båtsommer, sier Tobias Bang-Hansen, direktør for avdeling Sjø i Redningsselskapet.

Tallene i Nord

Redningsskøyta, RS 168 Hans Herman Horn, som har sine oppdrag  fra Helgeland til Bodø i Nord, hadde aleine et redningstall på 364 oppdrag i 2021.

i 2021 hadde Redningsselskapet i hele Nordland 1368 oppdrag, mot 1281 i 2020, som er en svak oppgang på 87 flere oppdrag. Dette gir en oppgang på +7  prosent.

I dag ligger RS 168 Hans Herman Horn til havn på Lovund. Her fikk den sin faste plass siden september i fjor, 2021.

Størst økning i Finnmark og Rogaland

I 2021 styrket Redningsselskapet beredskapen Troms og Finnmark med én ny redningsskøyte i Vardø. Vårt nordligste fylke er også det fylket som opplever den største prosentuelle økningen i antall utførte oppdrag i 2021, med en økning på 24 %. Nærmest følger Rogaland med en økning på 10 prosent sett i forhold til i fjor.  

31 liv reddet

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
I 2021 reddet Redningsselskapets mannskaper 31 liv og berget 83 fartøy. Over 17 000 personer og nærmere 6 000 fartøy mottok hjelp og assistanse. Dette er tall som er på nivå med de to foregående årene, med en liten økning i antall assisterte fartøy på 4,5 prosent.

— Våre faste og frivillige mannskaper har løst det samfunnsoppdraget vi har ansvaret for, på en forbilledlig måte, og løst de utfordringene som følger av en markant økning i antall båter langs kysten og på våre største innsjøer, sier Bang-Hansen. 

 

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.