Dagfinn Arntsen, 3. kandidat, fylkesleder og fylkestingsgruppeleder for Nordland KrF. Foto: Nordland KrF
DEBATT

"Et forankret og livsynsåpent samfunn"

Kristendommen har vært, og er, avgjørende for utviklingen av menneskerettighetene, demokratiet og velferdssamfunnet, skriver Dagfinn Arntsen, 3. kandidat, fylkesleder og fylkestingsgruppeleder for Nordland KrF.


Det moderne Norge er formet av en sterk kristen kulturarv, samtidig som samfunnet i dag preges av et stadig større tros- og livssynsmangfold. Tro, religiøs praksis og tradisjoner har stor betydning for enkeltmennesker, samtidig som tros- og livssynssamfunnene har en samfunnsskapende kraft.

For Kristelig Folkeparti er det derfor viktig å hegne om den kristne og humanistiske arven som samfunnets verdigrunnlag. Bygge et livssynsåpent samfunn med rom for menneskers tro og å beskytte den enkeltes tros- og livssynsfrihet, og respektere de ulike tros- og livssynssamfunnenes egenart og rett til selvbestemmelse.

Et samfunn forankret i en kristen kulturarv

Den kristne kulturarven har gitt oss idealer som likeverd, frihet, ansvar for seg selv og for hverandre og respekt for naturen. Kristendommen har vært, og er, avgjørende for utviklingen av menneskerettighetene, demokratiet og velferdssamfunnet. Vår kristne kulturarv har formet holdninger, verdier og normer som er rådende i dagens samfunn. Kirkebygg utgjør en vesentlig del av Norges nasjonale kulturarv og har stor
betydning som kontinuitetsbærere i lokalsamfunn over hele landet. Den norske kirke skal som Norges folkekirke fortsatt ha en særstilling i det norske samfunnet.
KrF ønsker derfor å arbeide for at den kristne og humanistiske arven også i framtiden forblir samfunnets verdigrunnlag, slik det er formulert i Grunnlovens § 2.
Sørge for at nye generasjoner får kunnskap og erfaring med kristendommens innhold og tradisjoner. Gi alle elever mulighet til å delta på skolegudstjenester.
Styrke innsatsen for bevaring og vedlikehold av kulturhistorisk viktige kirkebygg.
Og sist men ikke minst - opprettholde søndagen som en annerledesdag og beholde de kristne helligdagene som en del av samfunnets felles rytme.

Dagfinn Arntsen, 3. kandidat, fylkesleder og fylkestingsgruppeleder for Nordland KrF

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.