Cecilie Daae, adm.dir Helse Nord, skriver om beslutningen om å flytte tarmkreftoperasjonene vekk fra Helgeland.

"Et anstrengt arbeidsmiljø utfordrer pasient-sikkerheten"

Skrevet av Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord RHF
15.10.2020 16:52 - OPPDATERT 16.10.2020 06:00

--------------------

Dette er et innlegg skrevet av en ekstern skribent. Innhold i debatt-, meninsginnlegg og kronikker gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger.     

--------------------

Derfor er det nødvendig midlertidig å flytte tarmkreftkirurgien

Det har skjedd mye siden tarmkreftkirurgien midlertidig ble stanset i januar, og slik saken har utviklet seg er det viktig at pasienter, pårørende og befolkningen for øvrig på Helgeland har et tydelig og forutsigbart kreftkirurgitilbud.

Beslutningen i Helgelandssykehuset om å samle operasjonene i Mo i Rana skapte ikke ro og svarte ikke på mange spørsmål pasienter, pårørende og befolkningen for øvrig på Helgeland har, blant annet spørsmål om samarbeidet mellom fagmiljøene i Mo i Rana og Sandnessjøen. Det er forståelig at det stilles spørsmål og kan spres usikkerhet. Pasienter som skal til tarmkreftkirurgi skal ikke ta med seg usikkerhet inn i den pasientbehandlingen de skal igjennom. 

For pasienter og pårørende er det nå behov for et tydelig og forutsigbart kreftkirurgitilbud. Helse Nord må sørge for å ta bort denne usikkerheten, og det gjør vi ved midlertidig å flytte tarmkreftkirurgien til Nordlandssykehuset Bodø. Dette vil gi pasientene ro og forutsigbarhet.

Anstrengt arbeidsmiljø utfordrer pasientsikkerheten

Tarmkreftkirurgisaken preger arbeidsmiljøet i Helgelandssykehuset, og et anstrengt arbeidsmiljø utfordrer pasientsikkerhet. Det er ingen tvil om at både ledere og ansatte over lang tid har vært under betydelig press og situasjonen blir beskrevet som krevende og oppleves som tung. Det er iverksatt prosesser for å forbedre dette, og det betegnes som langsiktig og krevende arbeid.

Helgelandssykehusets kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid skulle bidra til å skape ro og forutsigbarhet for pasientene. Dette arbeidet har Helgelandssykehuset erkjent tar lenger tid. Det overordnede målet for Helgelandssykehuset er å ha et godt kvalitativt tilbud både i Sandnessjøen og Mo i Rana, gjennom et samarbeid mellom fagmiljøene. Dette samarbeidet må på plass slik at det skapes ro overfor pasientene.

Fagmiljøene må bidra til løsninger

Vi håper også at fagmiljøene benytter tiden fremover til å utarbeide en omforent plan samt gjennomføre tiltak som skaper et bedre og tettere samarbeid enn det som hittil har vært tilfelle.

[annonse]
Flyttingen av tarmkreftkirurgien til Nordlandssykehuset er midlertidig, og hvor lenge den varer vil i stor grad avhenge av de prosessene som Helgelandssykehuset skal fullføre rundt kvalitetsarbeidet og arbeidsmiljø. Fagmiljøet og ledelsen på Helgelandssykehuset må gi oss og befolkningen på Helgeland tydelige og håndfaste svar på hvordan kreftkirurgien skal ivaretas i sykehuset.

---------------

LES OGSÅ:

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.