Erstatt EØS-avtalen med en handelsavtale!

DEBATT: Leserinnlegg

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (har gjennomført en spørreundersøkelse om hva folk ville ha stemt i en folkeavstemning om EØS-avtalen. Den viser at 44 prosent ville stemt for og 32 prosent mot. Resten sier de vet ikke. En tilsvarende undersøkelse for to år siden viste at over 60 prosent var for avtalen. Det betyr at motstanden mot avtalen har økt kraftig

Den økte motstanden og konsekvensene av EØS-avtalen bør bli et viktig tema i valgkampen. Spesielt må søkelyset rettes mot myten om at EØS-avtalen utelukkende er en handelsavtale. Den er noe langt mer fordi den er en såkalt dynamisk avtale som binder oss til lydighet, og stadig overfører nasjonal suverenitet til Brussel. Derfor jobber Rødt for å erstatte EØS-avtalen med en ordinær handelsavtale. Fram til det skjer, krever vi at norske tariffavtaler og arbeidslivslover skal gå foran EØS-reglene.

Gjennom EØS har EU-reglene fått forrang over norsk lov. EØS har blitt en tvangstrøye som tvinger Norge til å innføre privatisering og høyrepolitikk. Folkestyret og stemmeretten undergraves når makt flyttes fra folkevalgte organer og over til EU. Norge må selv bestemme over bl.a. arbeidslivet, jernbanen og energipolitikken. Opposisjonen på Stortinget, med unntak av FrP, stemte mot EUs fjerde jernbanepakke og tapte med én stemmes overvekt. Den er fremdeles ikke innlemmet i EØS-avtalen, så et nytt stortingsflertall kan stanse den.

EØS har gjort det lukrativt for arbeidsgivere å importere billig arbeidskraft til Norge som må jobbe for langt dårligere lønn og arbeidsvilkår enn det som er vanlig. Rødt ønsker alle som vil jobbe i Norge velkommen, men vi ønsker ikke et arbeidsliv med et A- og B-lag der det er lønnsomt å utnytte arbeidsinnvandrere. Utviklingen har vist at EØS-avtalen fører til sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. EØS-tilhengerne skremmer med at vi vil miste markedsadgang og ikke få solgt varene våre uten avtalen. Men Norge har en gjeldende frihandelsavtale med EU, som sikrer tollfri adgang for industrivarer. 

Stortingsflertallet har i praksis avskaffet §49 i grunnloven som sier at «Det norske folk utøver den lovgivende makt ved Stortinget». Tilslutningen til EUs finanstilsyn, EUs energibyrå Acer og EUs fjerde jernbanepakke har skjedd med simpelt flertall. Mange juridiske eksperter mener dette er i strid med Grunnlovens paragraf 115 med krav om tre fjerdedels flertall i slike tilfeller.

Utsagn i det siste fra SP-hold har skapt uklarhet om deres syn. Med å stemme på Rødt, slik at vi sprenger sperregrensen, vil opposisjonen mot EØS-avtalen på Stortinget bli kraftig styrket, og presset på en ny regjering vil øke. Et minimum er at Fellesforbundets vedtak om å utrede alternativer til EØS-avtalen følges opp, men målet må være å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale.

Gunnvald Lindset, leder i Rødt Vefsn

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.