Nesna-ordfører Hanne Davidsen har Indre Helgeland Regionråd i ryggen mår man ber om at Nesna tildeles studieplaser gjennom regjeringens tildeling av 4.000 nye studieplasser. Foto: Roger Marthinsen

Enstemmig støtte til Campus Nesna

Skrevet av Hedda Hiller
27.05.2020 16:11

Indre Helgeland Regionråd ber om tildeling av ekstraordinære studieplasser til Campus Nesna

Regjeringen har i forslag til revidert nasjonalbudsjett lagt inn en ramme på 4.000 ekstra studieplasser til universiteter og høgskoler for å få opp aktiviteten i samfunnet. Forutsetningen for å få nye studieplasser er at de blir opprettet allerede høsten 2020.  Saken ligger nå i Stortinget til behandling.

Indre Helgeland Regionråd gir enstemmig støtte til at en del av disse nye ekstraordinære studieplassene øremerkes til Campus Nesna – uavhengig av hvilket universitet som etablerer disse.

– Ved Campus Nesna har staten bygget opp en tidsmessig bygningsmasse og et høgskoleanlegg der fagmiljø, studentboliger og annen infrastruktur står klar for nye studenter. Stortinget bør gi føringer for at denne ressursen tas i bruk!

Dette sier ordfører Hanne Davidsen, etter at Indre Helgeland Regionråd (IHR) behandlet saken denne uken. 

Nord universitet har fått tildelt 160 nye studieplasser og ti stipendiatstillinger, gjennom den ekstraordinære tildelingen. Fordelingen av studieplassene er ikke foretatt. 

----------

LES OGSÅ: 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.