Endring i ensemblestøtten - vil øke tilgangen på søkbare kulturmidler

Skrevet av Kristian Rødvand
20.11.2020 13:07

Fylkeskommunen varsler endringer i ensemblestøtten (tidligere distriktsmusikerordningen).

Distriktsmusikerordningen ble etablert i Nordland i 1986 som en finansieringsavtale mellom Nordland fylkeskommune og vertskommunene for å støtte drift av ensembler med konserter og utøvende virksomhet. Tiltaket ble etablert for å legge til rette for at utøvende musikere skulle ha sitt virke i Nordland. Siden den gang har regionens behov og tilstand endret seg, og alle kommuner skal nå ha et eget kulturskoletilbud.

– Ordningen med distriktsmusikere har vært eksklusiv for de gjeldende ensemblene som har mottatt fast, årlig støtte, og midlene har dermed ikke vært søkbare for andre eller nye musikkensembler i fylket. Dette ønsker Nordland fylkeskommune å gjøre noe med, og vi etablerer derfor et alternativ til distriktsmusikerordningen for å få en mer demokratisk fordeling av ensemblestøtten, sier Fylkesråd kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi i en pressemelding. 

Hun sier videre at det i den nye og søkbare ordningen vil det også bli lagt vekt på en større sjangerbredde enn det har vært til nå.

– Vi må ta innover oss at den yngre delen av befolkningen etterlyser et større og bredere tilbud på musikkfronten. Dagens ensembler har en hovedvekt på klassisk musikk, mens de unge ønsker seg mer pop, urban og rock. Skal kulturtilbudet i fylket bidra til å øke bolysten til den delen av befolkningen som vi vet flytter fra oss, er vi nødt til å tilgodese den unge delen av befolkningen med langt mere midler enn de mottar pr i dag, gjennom relevante og oppdaterte kulturtilbud, sier Saxi

Den økonomiske rammen for ensemblestøtten reduseres med 1 million på grunn av overordnede budsjettkutt i fylkeskommunen, men de resterende midlene skal nå lyses ut sammen med de nye kriteriene for tilskuddsordningen.

– Ensemblene som hittil har mottatt tilskudd gjennom distriktsmusikerordningen, er selvfølgelig velkomne til å søke, sier Saxi.

For å sikre at flest mulig av Nordlands befolkning har tilgang på et godt kulturtilbud, vil krav til økt regionalt nedslagsfelt bli vektlagt når søknadene skal behandles.

– Målet med denne endringen er å øke tilgangen på søkbare kulturmidler for profesjonelle utøvere, også til frilansere som ønsker å satse og etablere seg i Nordland.

 

[annonse]
 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.