DEBATT

"En ekstraordinær situasjon krever ekstraordinære tiltak"

– Bønder, transportnæringen og anleggsbransjen har alle gitt varsel om alvorlige konsekvenser. Det er en alvorlig situasjon, det må handles – nå, skriver Nordland Sps Iren Beathe Teigen og Karl-Hans Rønning.


Det har vært krevende tider med 2 år med pandemihåndtering. Så kom en kraftig økning i kostnadene på trevirke og nærmest rasjonering av material, så kom strømkrisen, så kom krigen i Ukraina, så kom en pris-gallopp på diesel og bensin og så vil vi se en ytterligere prisstigning på andre produkter som følge av det overnevnte.

Hver dag, året rundt, håndterer næringslivet en leveranse for at Norge skal gå rundt. Bønder, transportnæringen og anleggsbransjen har alle gitt varsel om alvorlige konsekvenser. Det er en alvorlig situasjon, det må handles – nå. 

Under pandemien ble det tilrettelagt krisepakker for enkeltnæringer. Det er nødvendig nå også. Det kan ikke overses. Landbruksnæringen trenger ekstraordinære tilskudd i år for å kunne håndtere de ekstra kostnadene til kunstgjødsel. Denne pakken burde vært klar i februar, den har blitt oversett alt for lenge. Når man hører historiene fra fortvilte bønder om en prisøkning på innkjøp av kunstgjødsel på året som utgjør 100.000 til 400.000 mer i år enn i fjor – da forstår en at dette ikke kan tas av ordinær drift. Gjør vi ikke noe nå vil vi få en krise i landbruket på toppen av det hele. 

Anleggsbransjen som med sine nybygg, tilkjøring og sprenging er i samme båt ser vi. Med bensin- og dieselpriser som går direkte inn i den daglige driften, og med kostnader til sprengstoff som har samme kostnadsøkning som kunstgjødsel til bonden. Uten ekstraordinære tiltak er det nødvendigvis slik at man må forvente at flere virksomheter går konkurs utover høsten 2022.

Transportnæringen som er under press av drivstoffprisene er de som skal frakte kunstgjødsel og sprengstoff fram til bonde og anleggsarbeider. Her er det ikke bare de høye prisene som er et problem, men nå også mangel på sjåfører. Mange av sjåførene som har kjørt langs veiene i Norge har kommet fra Ukraina. De er ikke lenger tilgjengelige.

Kostnadene til gjødsel, sprengstoff og diesel- og bensin merkes aller mest i nord. Her kommer fraktkostnaden på toppen av øvrige kostnader, og desto lenger nord – desto høyere tilleggskostnad. Finnmark og hele Nord-Norge som er lengst unna Oslo har ikke mottatt noen strømstøtte. Nord-Norge er den landsdelen med mest vei, størst avstander og mest krevende infrastruktur, landsdelen må ikke bli oversett når det skal utvikles krisepakker.

Nå må regjeringen komme på banen, hvis ikke vil det kunne bli kritisk utover i 2022. Næringsministeren og Bonde- og landbruksministeren må sette seg sammen med bransjeorganisasjonene for å løse opp i en ekstraordinær krise som ikke er tilknyttet de ordinære forhandlingene. Dette er en ekstraordinær situasjon, og Norge har midlene for å kunne berge seg godt ut av krisen. Jeg er ikke utdannet økonom, men det må finnes et verktøy som kan brukes nå som gjør at det ikke medfører en akutt økning i rentene. Finnes ikke dette verktøyet – da er det på tide at det blir oppfunnet.

Privathusholdningene flør ikke over av midler som følge av krisepakkene som måtte komme. Man er nøysomme og forbereder seg på en ny vinter. Men disse krisepakkene vil sikre arbeidsplasser, matforsyning og en trygghet for det norske samfunnet og den tryggheten trenger vi nå!

Iren Beathe Teigen og Karl-Hans Rønning, Nordland Senterparti

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.