"En av endringene som ble gjort var å justere området slik at Øyfjellet ikke lengre var en del av konsesjonsområdet."

Skrevet av Berit Hundåla, Ordfører i Vefsn
25.06.2020 20:21

Ordfører Berit Hundåla redegjør for konsesjonsområde Øyfjellet vindkraftverk

Svar til Tor Evensen vedrørende konsesjonsområde Øyfjellet vindkraftverk 

Konsesjonen for Øyfjellet vindkraftverk ble gitt av NVE den 11.10.2018. Den 18.12.2019 godkjente NVE MTA-planen for området, og andre mindre konsesjonspliktige endringer. En av endringene som ble gjort var å justere området slik at Øyfjellet ikke lengre var en del av konsesjonsområdet. Gjeldende konsesjonsområde er vist på figur under svaret. 

Området for statlig arealplan er hele konsesjonsområdet (som vist med rød strek på figuren på neste side), i tillegg til adkomstvegen (fra Grøvsætra og inn til konsesjonsområdet på fjellet). Adkomstvegen skal være på ca 11 km med 8 meters bredde, inkl møteplasser, i tillegg til kabelgrøft, mellomlagrinsplasser/riggområder og massetak. 

Utbedring og bruk av Tveråvegen fra Vestersidvegen og opp til Grøvsætra er avklart gjennom egen detaljregulering, vedtatt 20.06.2018. 

Vefsn kommune er ikke grunneier innenfor konsesjonsområdet eller området for adkomstvegen. Vefsn kommune er heller ikke plan og bygningsmyndighet innenfor konsesjonsområdet, da vindkraftverk behandles etter energiloven og ikke plan – og bygningsloven. Det er NVE og OED som har myndighet etter energiloven. For andre bygg og anleggstiltak som behandles etter plan-og bygningsloven innenfor kommunegrensen er Vefsn kommune plan-og bygningsmyndighet.   

 

Mosjøen 25.06.20

Berit Hundåla, Ordfører i Vefsn

[annonse]

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.