Foto: Sandra Skillingsås / Arbeiderpartiet

"Eldreomsorgen skal drives best mulig, ikke billigst mulig!"

DEBATT: – Dine og mine skattepenger, rett ned i private lommer – heller enn å sørge for at pengene brukes på tilbud og tjenester til eldre, skriver Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol.

Regjeringen ønsker å bruke en pott på fire millioner kroner som lokkemiddel til kommunene for å øke privatisering i eldreomsorgen, det vil si flere kommersielle aktører som kan gjøre butikk av våre eldre pleietrengende. Flere kommersielle selskaper på fellesskapets arenaer som kan ta ut overskuddet. Dine og mine skattepenger, rett ned i private lommer – heller enn å sørge for at pengene brukes på tilbud og tjenester til eldre.

Fra høyresiden pakkes alt dette inn i budskap om «valgfrihet» for den enkelte. Den logiske bristen i denne veldig enkle argumentasjonen er at valgfrihet helt fint kan sikres uten at profitten går til enkeltpersoner. Vi kan altså få både i pose og sekk, helt uten kommersielle aktører i eldreomsorgen. Dette fordi kommunale og ideelle aktører utfordrer hverandre på en positiv måte og skaper innovasjon – samtidig som pengene som stortinget bevilger går til å dekke eldre sine behov og til til utbytte for eiere.

Frp, med Bruun-Gundersen beskylder i denne saken ironisk nok Arbeiderpartiet for å la ideologi trumfe fornuft, men den som faktisk går med ideologisk bind for øynene her er Bruun-Gundersen selv. Så i blinde går hun at hun snubler over det som fremstår åpenbart for oss andre: hvis det virkelig er så effektivt og lukrativt med kommersielle aktører i eldreomsorgen, hvorfor trengs det da en egen lokkepott for å overbevise kommunene? Regjeringen avslører med dette grepet at privatisering i eldreomsorgen er langt fra så attraktivt som det forsøkes fremstilt som. 

I Austevoll satte Frps ordfører ut all omsorg til et stort utenlandsk konsern, Aleris. Det var så lite vellykket at Ap, sammen med Høyre, nå tar tilbake omsorgstjenestene i Austevoll for å sikre trygghet og høy kvalitet i tjenestene. Austevoll er ikke det eneste eksemplet på at kommunen får til å gi bedre og flere ulike tilbud Tilpasset eldres ulike behov enn om deler av tjenestene stykkets opp og settes ut til kommersielle.

En eldreomsorg drevet av fellesskapet – basert på kvalitet, innovasjon og gode vilkår for de som jobber der – er den eldreomsorgen vi alle er mest tjent med.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.